KKO: Alfa-PVP on luokiteltavissa yhtä vaaralliseksi huumausaineeksi kuin amfetamiini, metamfetamiini ja MDPV

22.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:76

Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos
Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen

A:n syyksi oli luettu törkeä
huumausainerikos, koska hän oli yrittänyt laittomasti tuoda maahan 100,5
grammaa puhdasta alfa-PVP:tä tarkoituksenaan myydä siitä 80 grammaa ja
käyttää itse loput. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta.