Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.4.2020 Oikeusuutiset

EUT: Homofobiset lausunnot merkitsevät syrjintää työssä, kun ne on antanut henkilö, jolla ratkaiseva vaikutusvalta työnantajan työhönottopolitiikassa

Tuomio asiassa C-507/18 NH v. Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää, että yhdistyksellä on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne tuomioistuimessa, vaikka vahinkoa kärsinyttä henkilöä ei voida yksilöidä Unionin tuomioistuin totesi 23.4.2020 antamassaan tuomiossa Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI (C-507/18), että henkilön audiovisuaalisen lähetyksen aikana…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eut-homofobiset-lausunnot-merkitsevat-syrjintaa-tyossa-kun-ne-on-antanut-henkilo-jolla-ratkaiseva-vaikutusvalta-tyonantajan-tyohonottopolitiikassa/
5.2.2020 Oikeusuutiset

Kunnanjohtajan valinnassa syrjäytettiin ansioituneempi hakija, syntyi syrjintäolettama, jota kunta ei pystynyt kumoamaan

KHO:2020:10 Kunnallisasia – Virkavaali – Kunnanjohtajan viransijaisuus – Yleiset virkanimitysperusteet – Syrjintä – Sukupuoli X:n kunnanvaltuusto valitsi äänestyksen jälkeen kunnanjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen naispuolisen hakijan A. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä valituksen tehneen miespuolisen hakijan B:n valituksen. Valituksessaan B oli katsonut, että valtuuston päätös oli tehty vastoin yleisiä virkanimitysperusteita, minkä lisäksi päätös oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/kunnanjohtajan-valinnassa-syrjaytettiin-ansioituneempi-hakija-syntyi-syrjintaolettama-jota-kunta-ei-pystynyt-kumoamaan/
13.1.2020 Oikeusuutiset

EIT kiinnostunut siitä loukkaavatko henkilötietojen käsittelyrajoitukset Jehovan todistajien uskonnollisia oikeuksia Suomessa

The application concerns the Jehovah’s Witnesses’ religious activities in Finland and their compatibility with the data protection regulations. In 2013 the Data Protection Board prohibited the applicant community and its members from taking any notes for their personal use of religious conversations engaged in the context of their door-to-door preaching…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/eit-kiinnostunut-siita-loukkaako-henkilotietojen-kasittelyrajoitukset-jehovan-todistajien-uskonnollisia-oikeuksia-suomessa/
12.12.2019 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi tutkia väitteen syrjinnästä ylimpien tuomioistuinten avoimien ovien päivässä

KHO:2019:155 Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Valvonta – Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivalta – Avoimien ovien päivän järjestelyt ylimmissä tuomioistuimissa – Pääsyn estyminen tilaisuuksiin A oli hakemuksessaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle katsonut tulleensa syrjityksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden järjestäessä 15.9.2018 kumpikin toimitiloissaan avoimien ovien päivän. Järjestelyissä ei ollut otettu huomioon tilojen esteettömyyttä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvolautakunta-voi-tutkia-vaitteen-syrjinnasta-ylimpien-tuomioistuinten-avoimien-ovien-paivassa/
27.8.2019 Oikeusuutiset

Virkamies ei suostunut vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria – pari sai virastolta hyvityksen

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edisti sovintoa syrjintätapauksessa Ahvenanmaalla Virkamies ei suostunut vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria. Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetulla on mandaatti käsitellä Ahvenanmaalla tapahtuneita syrjintätapauksia, jotka koskevat valtion viranomaisia ja muita tahoja, jotka kuuluvat valtion toimivaltaan. Asioissa, jotka kuuluvat maakunnan toimivaltaan, ahvenanmaalaiset voivat ottaa yhteyttä Ahvenanmaan yhdenvertaisuusvaltuutettuun, jos he ovat kokeneet syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/virkamies-ei-suostunut-vihkimaan-samaa-sukupuolta-olevaa-paria-pari-sai-virastolta-hyvityksen/
18.6.2019 Oikeusuutiset

Liikenteen käyttömaksu Saksassa on EU-oikeuden vastainen

Maksu on syrjivä, koska sen taloudellinen rasitus kohdistuu käytännössä ainoastaan muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen omistajiin ja kuljettajiin. EU-tuomioistuimen tuomio on ratkaisu jäsenvaltioiden väliseen kanteeseen. Jäsenvaltion toista jäsenvaltiota vastaan nostamat jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat kanteet ovat hyvin harvinaisia. Nyt kyseessä oleva kanne on seitsemäs yhteensä kahdeksasta unionin tuomioistuimen historiassa, kahdeksas asia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/liikenteen-kayttomaksu-saksassa-on-eu-oikeuden-vastainen/
13.6.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Kansalaisuutta koskevat rajoitukset kansallisissa urheilumestaruuskilpailuissa voivat olla EU-oikeuden vastaisia

Participation in the German amateur athletics championships in the senior category was initially open to nationals of other Member States if they had had, for at least one year, an entitlement to participate through a German athletics association or athletics community. On 17 June 2016, the Deutscher Leichtathletikverband eV (the…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eu-tuomioistuin-kansalaisuutta-koskevat-rajoitukset-kansallisissa-urheilumestaruuskilpailuissa-voivat-olla-eu-oikeuden-vastaisia/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Kunnan lapsiperheille antama 25 % alennus tontin hinnasta ei ollut yhdenvertaisuuslain vastainen

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt omistamiensa omakotitonttien myyntihinnat sekä luovutus- ja vuokrausehdot. Lapsiperheille oli päätetty myöntää 25 %:n alennus tontin myyntihinnasta. Asiassa oli kunnallisvalituksen johdosta arvioitavana, oliko päätös perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kunnan-lapsiperheille-antama-25-alennus-tontin-hinnasta-ei-ollut-yhdenvertaisuuslain-vastainen/
11.6.2019 Oikeusuutiset

”Vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” asetti kuntalaiset eriarvoiseen asemaan tulojen perusteella

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Harkinnanvarainen avustus – Vauvaperheiden avustus – Vuosituloihin sidottu avustuksen määrä – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Kunnanvaltuusto oli päättänyt ottaa käyttöön ”vauvaperheen vapautus kunnallisverosta” -mallin. Päätösvalmistelusta ilmeni, että vauvaperheille oli tarkoitus myöntää avustus, jonka suuruus olisi riippuvainen vanhemman tai vanhempien lapsen syntymävuonna kunnalle maksaman kunnallisveron…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/vauvaperheen-vapautus-kunnallisverosta-asetti-kuntalaiset-eriarvoiseen-asemaan-tulojen-perusteella/
12.4.2019 Oikeusuutiset

Työtaistelutoimenpiteen johdosta tehtävästä kieltäytyneelle ei tarvinnut maksaa palkkaa

KKO:2019:35 Työsopimus – Työpalkka – Työsuorituksen estyminen Syrjintä Yhdenvertaisuuslaki – Hyvitys Ammattiliitto oli julistanut alalle perehdytyskiellon, jonka mukaan vuokratyöntekijöitä ei perehdytetty eikä koulutettu työtehtäviin. Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä oli kieltäytynyt kahtena päivänä perehdytyskiellon takia työnantajan hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä, mutta hän oli ilmoittanut olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä. Työnantaja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotaistelutoimenpiteen-johdosta-tehtavasta-kieltaytyneelle-ei-tarvinnut-maksaa-palkkaa/