Poliisiammattikorkeakoulu sai evätä opiskeluoikeuden kaksoiskansalaiselta

8.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:86 Opiskelijavalinta – Poliisiammattikorkeakoulu – Nuhteettomuus – Luotettavuus – Ulkomaansidonnaisuus – Henkilöturvallisuusselvitys – Kaksoiskansalaisuus – Kokonaisharkinta – Yhdenvertaisuus – Syrjintä – Suullinen käsittely

 
Poliisiammattikorkeakoulun valintakokeen hyväksytysti suorittaneelta hakijalta oli Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla evätty opiskeluoikeus sillä perusteella, että hakijan ei hänestä henkilöturvallisuusselvityksessä ilmenneiden ulkomaansidonnaisuuksien perusteella katsottu täyttävän opiskelijaksi otettavalta edellytettävää vaatimusta luotettavuudesta.
 

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Poliisiammattikorkeakoulun päätös perustui suojelupoliisin suorittamaan turvallisuusselvitykseen nojautuvana turvallisuusselvityslain 11 §:n 3 momentissa mainittujen riskitekijöiden kokonaisarvioon. Opiskelupaikan epäämistä ei ollut perusteita pitää yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena tai syrjivänä, kun päätös ei ollut perustunut yksinomaan hakijan kaksoiskansalaisuuteen, vaan hänen olosuhteitaan koskevien tietojen perusteella tehtyyn tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen, jolla Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen päätös oli kumottu, ja saattoi viimeksi mainitun päätöksen voimaan.

KHO:2020:86

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments