Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.9.2019 Oikeusuutiset

EIT suuri jaosto: Norja rikkoi perhe-elämän suojaa lapsen huollon siirrossa ja adoptiossa

In Grand Chamber judgment in the case of Strand Lobben and Others v. Norway (application no. 37283/13) the European Court of Human Rights held, by 13 votes to four, that there had been: a violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the European Convention…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/eit-suuri-jaosto-norja-rikkoi-perhe-elaman-suojaa-lapsen-huollon-siirrossa-ja-adoptiossa/
28.8.2019 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi lastensuojelulain muuttamiseksi

Dnro 28/2019 Lausuntopyyntönne: STM/1770/2019, 3.7.2019 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA JA LAIKSI LASTENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA ANNETUN LAIN VOIMAANTULOSÄÄNNÖKSEN MUUTTAMISESTA Esityksessä ehdotetaan tarkennettavan itsenäisyysvarojen viimesijaiseksi maksupäiväksi ajankohta, jolloin nuori täyttää 25 vuotta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi korjaukset lastensuojelulaissa oleviin hallintolainkäyttölain viittauksiin ja muutettaisiin ne viittaussäännöksiksi uuteen lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Tämä tarkoittaisi,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-lastensuojelulain-muuttamiseksi/
18.6.2019 Oikeusuutiset

EIT: Vantaalaismiehen perhe-elämää loukattiin, kun Venäjä ei palauttanut kaapattua lasta Suomeen

Vladimir Ushakov v. Russia (application no. 15122/17) The applicant, Vladimir Nikolayevich Ushakov, is a Russian national who was born in 1977 and lives in Vantaa (Finland). The case concerned proceedings over international child abduction. While living in Finland, Mr Ushakov married I.K., a Russian national, and together they had a…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eit-vantaalaismiehen-perhe-elamaa-loukattiin-kun-venaja-ei-palautanut-kaapattua-lasta-suomeen/
28.5.2019 Oikeusuutiset

Lapsen mielipide selvitettävä kun vanhempi määrätään lasta koskevaan lähestymiskieltoon

KKO:2019:50 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Lähestymiskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja – Lapsen oikeudet Käräjäoikeudessa oli vaadittu alaikäisten lasten toisen vanhemman A:n määräämistä vuoden ajaksi lähestymiskieltoon, jolla suojattaisiin lapsia. A oli vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti lähestymiskieltoon poikkeusta, jonka mukaan lapsilla on oikeus tavata häntä valvotusti kiellon voimassaoloaikana.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lapsen-mielipide-selvitettava-kun-vanhempi-maarataan-lasta-koskevaan-lahestymiskieltoon/
3.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus – Direktiivi 2004/38/EY – 27 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Maahantulo- ja oleskeluoikeuden rajoittaminen yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä – Karkottaminen maan alueelta yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä –…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuutta-koskevassa-asiassa-2/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Oleskelulupa voitiin jättää myöntämättä passin puuttumisen takia

KHO:2017:61 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka Poliisilaitos oli hylännyt Yhdysvaltojen kansalaisen A perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen sillä perusteella, ettei A ollut esittänyt voimassa olevaa matkustusasiakirjaa, eikä asiassa ollut esitetty sellaista perustetta, jonka johdosta matkustusasiakirjavaatimuksesta olisi voitu poiketa. A ei voinut uusia matkustusasiakirjaansa,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/oleskelulupa-voitiin-jattaa-myontamatta-passin-puuttumisen-takia/
12.12.2016 Oikeusuutiset

Toistuvasti rikoksiin syyllistynyt kiintiöpakolainen voitiin karkottaa, koska pakolaisuuteen johtaneet syyt olivat poistuneet

KHO:2016:199 Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn Irakin kansalaisen A:n valituksen johdosta oli ratkaistava, oliko hänen pakolaisasemansa voitu lakkauttaa. Tämän lisäksi oli erikseen tutkittava, oliko vuonna 1996…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/toistuvasti-rikoksiin-syyllistynyt-kiintiopakolainen-voitiin-karkottaa-koska-pakolaisuuteen-johtaneet-syyt-olivat-poistuneet/
7.11.2016 Oikeusuutiset

Lumeavioliittoepäilyn johdosta voidaan ottaa huomioon myös oleskelulupapäätöksen jälkeen saadut tiedot perhe-elämästä

KHO:2016:166 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen Oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tätä ennen hakenut kolme kertaa oleskelulupaa Suomeen muulla perusteella, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lumeavioliittoepailyn-johdosta-voidaan-ottaa-huomioon-myos-oleskelulupapaatoksen-jalkeen-saadut-tiedot-perhe-elamasta/
23.8.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta lastensuojelulain 92 §:n muuttamiseksi

Dnro 42/2016 Lausuntopyyntönne: OM 12/41/2016, 18.7.2016 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LASTENSUOJELULAIN 92 §:N MUUTTAMISESTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 18.7.2016 päivätyn lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta. Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu arviomuistiossa esitetyn johdosta seuraavaa. Yleistä Lastensuojelulain 92 §:n muuttamista koskevan esityksen tavoitteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-he-luonnoksesta-lastensuojelulain-92-%c2%a7n-muuttamiseksi/
19.3.2015 Oikeusuutiset

KHO: Laki ei salli huostaanotetun lapsen ja vanhemman puheluiden kuuntelemista

KHO:2015:38 Lastensuojelu – Perhe-elämän suoja – Yksityiselämän suoja – Luottamuksellisen viestin salaisuus – Lailla säätämisen vaatimus – Yhteydenpidon rajoittaminen – Yhteydenpidon rajoittamisen tapa – Puhelinkeskustelu – Puhelun kuunteleminen kaiuttimesta Lapsen ja tämän vanhemman yhteydenpitoa oli päätetty rajoittaa muun ohella siten, että kaiutin on päällä heidän puhelunsa aikana. Lastensuojelulain 62 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kho-laki-ei-salli-huostaanotetun-lapsen-ja-vanhemman-puheluiden-kuuntelemista/