KHO: Laki ei salli huostaanotetun lapsen ja vanhemman puheluiden kuuntelemista

19.3.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:38

Lastensuojelu – Perhe-elämän suoja – Yksityiselämän suoja – Luottamuksellisen viestin salaisuus – Lailla säätämisen vaatimus – Yhteydenpidon rajoittaminen – Yhteydenpidon rajoittamisen tapa – Puhelinkeskustelu – Puhelun kuunteleminen kaiuttimesta

Lapsen ja tämän vanhemman yhteydenpitoa oli päätetty rajoittaa
muun ohella siten, että kaiutin on päällä heidän puhelunsa aikana.

Lastensuojelulain
62 §:n 2 momentin mukaan lapsen oikeutta pitää yhteyttä läheisiinsä
puhelimitse saadaan rajoittaa laissa säädetyin edellytyksin.
Lastensuojelulain säännös ei mahdollistanut puhelujen kuuntelemista
kaiuttimen avulla.

Äänestys perusteluista 3–2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments