Generic filters
Exact matches only
17.6.2014 Oikeusuutiset

Väliaikainen ajokielto ei ole ne bis in idem -kiellon tarkoittama rangaistus

KHO:2014:107 Ajo-oikeus – Väliaikainen ajokielto – Poliisimies – Poliisilaitos – Poliisi – Valitusoikeus – Ne bis in idem Poliisimies oli määrännyt henkilön väliaikaiseen ajokieltoon epäiltynä syyllistymisestä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Poliisilaitos pysytti poliisimiehen päätöksen. Poliisilaitoksen päätöksestä voitiin valittaa hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeuteen. Poliisin ajokieltoon määräämisessä on kysymys hallinnollisesta turvaamistoimesta. Väliaikainen ajokielto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valiaikainen-ajokielto-ei-ole-ne-bis-in-idem-kiellon-tarkoittama-rangaistus/
4.6.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ne bis in idem

Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Nürnberg – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklan tulkinta yhdessä perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa – Ne bis in idem periaate – Edellytys siitä, että henkilö on suorittanut rangaistuksensa tai parhaillaan suorittaa sitä taikka että sitä ei voida tuomion antaneen sopimuspuolen lain mukaan enää suorittaa Ennakkoratkaisupyyntö  oli…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/eun-tuomioistuimen-tuomio-ne-bis-in-idem/
20.5.2014 Oikeusuutiset

EIT: Rikosprosessi keskeytettävä kun veronkorotus tulee lopulliseksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti. Ne bis in idem Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 20. toukokuuta neljä Suomea koskevaa tuomiota. Kahdessa tapauksessa EIT totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklan mukaista kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti (ns. ne bis in idem -periaate) oli loukattu. …

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/eit-rikosprosessi-keskeytettava-kun-veronkorotus-tulee-lopulliseksi/
13.5.2014 Oikeusuutiset

EIT:sta tulossa suomalaistuomioita ne bis in idem -kiellosta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antaa 20.5. neljä tuomiota suomalaisesta verotus- ja rikosprosessista. Kaikissa tapauksissa on pääsääntöisesti kyse siitä, että valittajille on määrätty hallinnolliseksi katsottuja veronkorotuksia ja heidät on sittemmin tuomittu veropetoksista. EIT:n lehdistötiedotteesta: The applicants in these cases are four Finnish nationals who were born between 1952 and 1972 and live in…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/eitsta-tulossa-suomalaistuomioita-ne-bis-in-idem-kiellosta/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-tarkentava-tulkinta-lis-pendens-ja-ne-bis-in-idem-tilanteesta/
5.12.2013 Oikeusuutiset

Verohallitus: Ne bis in idem –periaate ja verotus: samasta asiasta ei voi rangaista kahteen kertaan

Lakia erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta sovelletaan 1.12.2013 jälkeen tehtäviin verotuspäätöksiin Miksi syytettä ei saa nostaa teosta, josta on määrätty veronkorotus? Jos väärinkäytöksestä on jo määrätty veronkorotus, samasta asiasta ei saa nostaa enää rikossyytettä.  Syynä on se, että veronkorotus rinnastuu nykyisin rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Veronkorotuksen rinnastaminen rikosoikeudelliseen rangaistukseen on melko…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/verohallitus-ne-bis-in-idem-periaate-ja-verotus-samasta-asiasta-ei-voi-rangaista-kahteen-kertaan/
7.11.2013 Oikeusuutiset

Samassa veroasiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

1.12.2013 alkaen verohallinnon ei tarvitse tehdä automaattisesti veronkorotuspäätöstä. Näin mahdollistetaan veropetossyytteen nostaminen myöhemmin. Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi 8.11. lakikokonaisuuden, missä säädetään, että verovelvollinen ei voi tulla samassa asiassa syytetyksi ja tuomituksi kahdessa eri menettelyssä. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta tulee voimaan 1.12.2013, ja se koskee Verohallinnon,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/samassa-veroasiassa-kahdesti-syyttaminen-ja-tuomitseminen-estetaan/
31.10.2013 Oikeusuutiset

Aselupien menettäminen ei ollut rangaistus jota ei voida määrätä aiemman rangaistuksen johdosta. Ne bis in idem.

KHO:2013:172 Ampuma-ase – Ne bis in idem – Kaksoisrangaistavuus – Ihmisoikeussopimus – Rikosasia – Yleinen turvallisuus – Soveltuvuus – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus A oli tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen, päiväsakkoihin ja määräaikaiseen ajokieltoon. Poliisilaitos oli peruuttanut A:lle myönnetyt ampuma-aseiden ja kaasuaseen hallussapitoluvat muun ohella ampuma-aselain 67…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/aselupien-menettaminen-ei-ollut-rangaistus-jota-ei-voida-maarata-aiemman-rangaistuksen-johdosta-ne-bis-in-idem/
24.10.2013 Oikeusuutiset

Valituksen johdosta kumottu veronkorotus esti veropetossyytteen. Ne bis in idem

KKO:2013:78 Veropetos – Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem Lis pendens A:n ja B:n osalta oli tehty neljä jälkiverotuspäätöstä ja määrätty jälkiverojen ohella veronkorotuksia. A:n ja B:n valitusten perusteella hallintotuomioistuin kumosi veronkorotuspäätökset ja palautti asian tullipiirille uudelleen käsiteltäväksi. Veronkorotuspäätökset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen. Ks. KKO:2013:59 Vahvennettu jaosto, 11…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/valituksen-johdosta-kumottu-veronkorotus-esti-veropetossyytteen-ne-bis-in-idem/