EIT: Rikosprosessi keskeytettävä kun veronkorotus tulee lopulliseksi

20.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti. Ne bis in idem

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut 20.
toukokuuta neljä Suomea koskevaa tuomiota. Kahdessa tapauksessa EIT
totesi, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4
artiklan mukaista kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti (ns. ne bis in
idem -periaate) oli loukattu. 

Tapaukset koskivat valittajia, joille oli asetettu veronkorotuksia ja
jotka oli myöhemmin tuomittu veropetoksesta rikosprosessissa. EIT on jo
aiemmin katsonut, että Suomen verolainsäädännön mukaan määrätty
veronkorotus on rangaistuksenluonteinen. Tapauksissa oli kysymys siitä,
katsotaanko kielto syyttää ja rangaista kahdesti esteeksi peräkkäisille
menettelyille eli vasta silloin, kun veronkorotuksen tullessa
lopulliseksi nostetaan saman menettelyn perusteella syyte
verorikoksesta, vai estääkö syytteen tutkimisen jo samaa asiaa koskevan
veronkorotusasian samanaikainen vireilläolo.

EIT katsoi asian samanaikaisen vireilläolon erillisissä prosesseissa
loukkaavan kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti, sillä toista prosessia
ei ollut keskeytetty ensimmäisen prosessin tullessa lopulliseksi. EIT
totesi kuitenkin, että tapausten jälkeen Suomen oikeuskäytännössä ja
lainsäädännössä tapahtuneet muutokset vaikuttaisivat vastaavan EIT:n nyt
ottamaa kantaa
.

EIT määräsi valtion korvaamaan molemmille valittajille 3 000 euroa
aineettomista vahingoista ja 943,41 euroa oikeudenkäyntikuluista
toiselle valittajista ja toiselle 2 500 euroa.

Kahdessa muussa tapauksessa EIT ei todennut loukkausta. Näistä toisessa
EIT totesi, että valittajalla oli tosiasiallinen mahdollisuus estää
kaksinkertainen rangaistus valittamalla hänelle annetussa määräajassa,
mitä hän ei tehnyt. Määräaika valittaa ensimmäisestä prosessista oli
edelleen kesken toisen prosessin tullessa lopulliseksi. Toisessa
tapauksessa, jossa EIT ei todennut loukkausta, oli EIT:n mukaan kyse eri
tosiseikkoihin perustuvista prosesseista.

UM tiedote: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neljä tuomiota koskien kieltoa syyttää ja rangaista kahdesti

EIT tiedote: Click here to download it

Uusimmat suomalaistuomiot EIT:stä

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments