Samassa veroasiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

7.11.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

1.12.2013 alkaen verohallinnon ei tarvitse tehdä automaattisesti veronkorotuspäätöstä. Näin mahdollistetaan veropetossyytteen nostaminen myöhemmin.

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi 8.11.
lakikokonaisuuden, missä säädetään, että verovelvollinen ei voi tulla
samassa asiassa syytetyksi ja tuomituksi kahdessa eri menettelyssä. Laki
erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta
tulee voimaan 1.12.2013, ja se koskee Verohallinnon, Tullin ja
Liikenteen turvallisuusviraston verotuspäätöksiä.

Luonnollisten
henkilöiden, kotimaisten kuolinpesien ja yhtymien verotuksessa
Verohallinto, Tulli ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat jättää
veronkorotusta koskevan päätöksen tekemättä, jos asia edellyttää
selvityksiä mahdollista rikosilmoitusta varten. Laki perustuu Euroopan
ihmisoikeussopimuksen niin kutsuttuun ne bis in idem -kieltoon.

Hallinnollisena
seuraamuksena määrättävä veron- tai tullinkorotus ja rikosseuraamuksena
määrättävä rangaistus sovitetaan yhteen siten, ettei luonnollinen
henkilö, kotimainen kuolinpesä tai yhtymä tule tutkittavaksi ja
rangaistavaksi uudelleen samasta teosta.

Verotuspäätöksen
tekemiselle ja veronkorotuksesta päättämiselle on laissa säädetty
määräaika. Jos asia siirretään esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän
käsiteltäväksi, veronkorotusta ei voida määrätä. Jos viranomainen ei tee
asiasta rikosilmoitusta, veronkorotus määrätään erillisellä
päätöksellä viimeistään asianomaisen verotuspäätöksen tekemistä
seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Veronkorotuksen määräämisen
jälkeen viranomainen voi tehdä asiasta rikosilmoituksen vain siinä
tapauksessa, että asiassa on saatu näyttöä uusista tai vasta esiin
tulleista olennaisesti asiaan vaikuttavista tosiseikoista.

  • Samassa asiassa kahdesti syyttäminen ja tuomitseminen estetään

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments