Eu:n tuomioistuimen tuomio: Ne bis in idem

4.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Nürnberg – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklan tulkinta yhdessä perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa – Ne bis in idem periaate – Edellytys siitä, että henkilö on suorittanut rangaistuksensa tai parhaillaan suorittaa sitä taikka että sitä ei voida tuomion antaneen sopimuspuolen lain mukaan enää suorittaa

Ennakkoratkaisupyyntö  oli Oberlandesgericht Nürnberg (Saksa) on esittämä rikosoikeudenkäynnissä Zoran Spasicia vastaan.

Ennakkoratkaisupyyntö oli seuraava:

1) Onko Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (jäljempänä Schengenin soveltamissopimus) 54 artikla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan mukainen
siltä osin kuin siinä asetetaan ne bis in idem -periaatteen soveltamisen
edellytykseksi se, että henkilö on tuomion saatuaan suorittanut
rangaistuksensa tai parhaillaan suorittaa sitä taikka että sitä ei voida
tuomion antaneen sopimuspuolen lain mukaan enää suorittaa?

2) Täyttyykö
mainittu Schengenin soveltamissopimuksen 54 artiklan mukainen edellytys
myös siinä tapauksessa, että vain yksi osa (tässä tapauksessa sakko)
tuomion antaneen valtion määräämästä kahdesta erillisestä osasta
koostuvasta rangaistuksesta (tässä tapauksessa sakko- ja
vapausrangaistuksesta) on suoritettu?


Asiassa katsottiin että Schengenin soveltamissopimuksen 54 artikla ei ollut ristiriidassa Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 50 artiklan kanssa mikäli rangaistus oli jo suoritettu tai sitä oltiin suorittamassa.

Jos rangaistus muodostuu vankeusrangaistuksesta ja sakosta, niin pelkästään sakon maksaminen ei tarkoita sitä, että seuraamus on pantu täytäntöön

N:o 77/2014

: 27 päivänä toukokuuta 2014

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote tuomiosta asiassa C-129/14 – PPU Spasic

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments