Generic filters
Exact matches only
24.11.2018 Oikeusuutiset

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

Muutoksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista. Hallitus esittää osakeyhtiölakiin muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2 500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Ehdotuksen mukaan yksityisen osakeyhtiöiden lisäksi pääomavaatimus poistuisi myös asunto-osakeyhtiöiltä ja osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta luovutaan. Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Muutos alentaisi kynnystä perustaa osakeyhtiömuotoinen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/yksityisten-osakeyhtioiden-vahimmaispaaomavaatimusta-ehdotetaan-poistettavaksi/
1.6.2018 Oikeusuutiset

EU:n ministerineuvostossa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista

EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa esillä muun muassa maksukyvyttömyysdirektiivi ja pääsy sähköiseen todistusaineistoon EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 4.–5. kesäkuuta. Oikeusasioissa Suomea kokouksessa edustaa Suomen pysyvä edustaja Marja Rislakki. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisointia, terrorismin uhrien tukemista ja rikosasioiden sähköisen todistusaineiston saatavuuden tehostamista. Kokouksessa pyritään pääsemään…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/eun-ministerineuvostossa-maksukyvyttomyyslainsaadantojen-harmonisointia-terrorismin-uhrien-tukemista-ja-rikosasioiden-sahkoisen-todistusaineiston-saatavuuden-tehostamista/
1.2.2018 Oikeusuutiset

KKO myönsi osittaisen valitusluvan Alkotaxi-asiassa

Valituslupa myönnettiin alkoholirikosta koskevassa asiassa. Valituslupaa ei myönnetty verorikoksen osalta. Virolaisyrittäjä myi vuonna 2009 suomalaisille ostajille eri vahvuisia alkoholijuomia www.alkotaxi.eu -internetsivuston kautta, toi niitä Virosta Suomeen ja järjesti niiden kotiinkuljetuksen. Hän laiminlöi valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut lupaa alkoholijuomien myyntiin Suomessa. Käräjäoikeus tuomitsi virolaisyrittäjän vuonna 2012 törkeästä veropetoksesta…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/kko-myonsi-osittaisen-valitusluvan-alkotaxi-asiassa/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus katsoi alkoholilakiin perustuvan vaatimuksen kiinteästä myyntipaikasta EU-oikeuden vastaiseksi

Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voida kieltää Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion ns. Alkotaxi-asiassa. Asiassa oli kysymys virolaisen yrittäjän harjoittamasta liiketoiminnasta, jossa hän myi vuonna 2009 alkoholijuomia internetissä www.alkotaxi.eu -sivustolla ja kuljetti niitä kotiin suomalaisille asiakkaille. Yrittäjä oli laiminlyönyt valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut alkoholilain tarkoittamaa lupaa alkoholijuomien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/hovioikeus-katsoi-alkoholilakiin-perustuvan-vaatimuksen-kiinteasta-myyntipaikasta-eu-oikeuden-vastaiseksi/
19.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille vuoden 2015 alusta

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu 1.1.2015 lähtien. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja työttömät pääsevät velkajärjestelyyn nykyistä nopeammin Näillä vuoden 2015 alussa voimaan tulevilla velkajärjestelylain uudistuksilla saatetaan laki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille-vuoden-2015-alusta/
12.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiesitys eduskunnalle: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn aiotaan helpottaa. Työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuisi. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin Eduskunnalle tänään 12.6. annetun hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa velkajärjestelylaki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista ja maksamattomista laskuista.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-lakiesitys-eduskunnalle-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille/
7.10.2013 Oikeusuutiset

STM:n työryhmä: Itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan parannuksia

Itsensä työllistävä tekee työtä omaan lukuunsa työsuhdetyön ja yrittäjyyden raja-alueella. Vaikka itsensä työllistävä ei olisi yrittäjä, hän on joissakin sosiaaliturvakysymyksissä erilaisessa asemassa kuin palkansaajat Näiden eroavuuksien korjaamiseksi ehdotetaan muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän ehdotuksen mukaan toimeksianto- tai konsulttisopimukseen perustuva työ kartuttaisi jatkossa työntekijän eläkelain mukaista eläkettä silloin, kun työn tekevällä henkilöllä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/stmn-tyoryhma-itsensa-tyollistajien-sosiaaliturvaan-parannuksia/
29.8.2013 Oikeusuutiset

TEM: Uusi laki voimaan ensi vuonna: Yrittäjän tarjottava asiakkaalle kuitti

Vuoden 2014 alusta lähtien yrittäjän on aina tarjottava asiakkaalle kuitti tämän ostamasta tuotteesta tai palvelusta. Uusi laki lisää käteisen rahan käytön valvontaa ja torjuu näin harmaata taloutta Hallitus esitti 29.8.2013, että presidentti vahvistaisi lain.   Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskee käteisellä rahalla ja maksukorteilla tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla, kuten ravintola-…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/tem-uusi-laki-voimaan-ensi-vuonna-yrittajan-tarjottava-asiakkaalle-kuitti/
12.7.2013 Oikeusuutiset

TEM: Tavaroiden ja palveluiden hinnat ilmoitettava selkeästi

Yrittäjien on edelleen ilmoitettava tavaroiden ja palveluiden hinnat selkeästi ja helposti havaittavasti kaupoissa, liikehuoneistoissa ja verkkokaupoissa Joissakin tilanteissa yrittäjä voi kuitenkin nykyistä vapaammin valita, ilmoittaako hinnan vai ei. Hallitus antoi 11.7.2013 asiaa koskevan uuden asetuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan 18.7.2013. Asetuksessa on otettu huomioon EU-direktiivien aiheuttamat muutokset hinnan ilmoittamiseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/tem-tavaroiden-ja-palveluiden-hinnat-ilmoitettava-selkeasti/
28.3.2013 Oikeusuutiset

TEM: Lakiesitykset puuttuvat kuitittomaan kauppaan ja pimeisiin palkkoihin

Jatkossa yrittäjän olisi tarjottava myymästään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti. Lisäksi työnantajan olisi maksettava työntekijän palkka pankkitilille Hallitus antoi kyseiset harmaan talouden torjuntaa tehostavat lakiesitykset eduskunnalle 28.3.2013. Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskisi käteisellä rahalla ja maksukorteilla tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla, kuten ravintola- ja majoitusalalla, päivittäistavarakaupassa ja parturi- ja kampaamoalalla.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/tem-lakiesitykset-puuttuvat-kuitittomaan-kauppaan-ja-pimeisiin-palkkoihin/