STM:n työryhmä: Itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan parannuksia

7.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itsensä työllistävä tekee työtä omaan lukuunsa työsuhdetyön ja yrittäjyyden raja-alueella. Vaikka itsensä työllistävä ei olisi yrittäjä, hän on joissakin sosiaaliturvakysymyksissä erilaisessa asemassa kuin palkansaajat

Näiden eroavuuksien korjaamiseksi ehdotetaan muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmän ehdotuksen mukaan toimeksianto- tai konsulttisopimukseen perustuva työ kartuttaisi jatkossa työntekijän eläkelain mukaista eläkettä silloin, kun työn tekevällä henkilöllä ei ole yrittäjän (YEL) tai maatalousyrittäjän (MYEL) eläkevakuutusta.  

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien henkilöiden sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle maanantaina 7. lokakuuta.

Työryhmän mielestä apurahansaajien tulisi voida keskeyttää MYEL-vakuutuksensa ansiotyön tekemisen ajaksi. Tutkija- tai taiteilijaryhmässä työskentelevien apurahansaajien lyhyitä apurahajaksoja voitaisiin yhdistellä nykyistä joustavammin eläkevakuutuksessa. Lisäksi työryhmä ehdottaa useita jatkotyössä selvitettäviä asioita

Ei erillistä sosiaaliturvajärjestelmää luoville aloille

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturva tulisi jatkossakin järjestää nykyisissä järjestelmissä eikä työryhmä esitä omia järjestelmiä esimerkiksi taiteilijoille tai muille itsensä työllistäjille.

Työryhmä katsoo, että toimeentulo-ongelmat luovilla aloilla johtuvat ennen kaikkea monien itsensä työllistäjien pienistä tuloista, joten niitä ei voida ratkaista ansiosidonnaisella sosiaaliturvalla. Jos pakollisen ansiosidonnaisen turvan osuutta lisättäisiin, pienistä tuloista maksettaisiin enemmän sosiaaliturvamaksuja, mutta etuudet jäisivät kuitenkin perusturvaa heikommiksi. Jos taas valtio rahoittaisi todellisista tuloista riippumatonta ansiosidonnaista turvaa, etuudet saattaisivat kohota suuremmiksi kuin työansiot.

Työelämän muuttuessa yhä useampi erityisesti niin kutsutuilla luovilla aloilla työskentelevä työllistää itse itsensä niin, että työssä on piirteitä sekä työsuhteessa tehtävästä työstä että yrittäjyydestä. Sosiaaliturvalainsäädäntö on kuitenkin lähtenyt siitä, että ihmiset ovat joko työsuhteessa tai yrittäjiä.

Työryhmän tehtävänä oli paikantaa luovilla aloilla työskentelevien ihmisten sosiaaliturvan mahdolliset epäkohdat ja tehdä tarvittavat muutosehdotukset. Työryhmä käsitteli eläketurvaa, työttömyysturvaa, Kansaneläkelaitoksen maksamia päivärahoja, asumistukea, tapaturmakorvauksia, osittaista hoitorahaa, verotusta ja apurahansaajien sosiaaliturvaa. Työryhmä ei ollut kaikista ehdotuksistaan yksimielinen.

Lisätietoa 

 

 Työryhmä: Itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan parannuksia Tiedote 7.10.2013 13:00
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments