Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi

24.11.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista.

Hallitus esittää
osakeyhtiölakiin muutosta, joka poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä 2
500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Ehdotuksen mukaan yksityisen
osakeyhtiöiden lisäksi pääomavaatimus poistuisi myös
asunto-osakeyhtiöiltä ja osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta
luovutaan.

Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ammatin
harjoittamista ja muuta mikro- ja pienyritystoimintaa ilman
henkilökohtaista vastuuta. Muutos alentaisi kynnystä perustaa
osakeyhtiömuotoinen yritys sen sijaan, että yrittäjä toimisi yksityisenä
elinkeinonharjoittajana.

Lisäksi muutos helpottaisi yhtiön
digitaalista ilmoittamista ja rekisteröinnin automatisointia sekä
vahvistaisi muutenkin yritystoiminnan edellytyksiä.

– Uudistuksen
tarkoituksena on kannustaa yrittäjyyteen. On tärkeää, että myös pienet
yritykset voisivat hyödyntää osakeyhtiöillä olevia etuja. Jos yritys
perustetaan heti osakeyhtiönä, on helpompi kerätä rahoitusta ja
laajentaa, eikä riskiä kanneta itse. Tällöin yhtiömuotoa ei tarvitsisi
vaihtaa jälkikäteen, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Osakepääomavaatimuksen
poisto koskisi noin 85 prosenttia perustettavista osakeyhtiöistä ja
osaa niistä uuden yrityksen perustamista harkitsevista, joille toinen
vaihtoehto on yritystoiminta toiminimellä. Lisäksi suuri osa olemassa
olevista yksityisistä osakeyhtiöistä voisi halutessaan alentaa
osakepääomaansa.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa.

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimusta ehdotetaan poistettavaksi