TEM: Lakiesitykset puuttuvat kuitittomaan kauppaan ja pimeisiin palkkoihin

28.3.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jatkossa yrittäjän olisi tarjottava myymästään tuotteesta tai palvelusta asiakkaalle kuitti. Lisäksi työnantajan olisi maksettava työntekijän palkka pankkitilille

Hallitus antoi kyseiset harmaan talouden torjuntaa tehostavat lakiesitykset eduskunnalle 28.3.2013.

Yrittäjän velvollisuus tarjota kuitti koskisi käteisellä rahalla ja maksukorteilla
tehtyjä ostoksia kaikilla toimialoilla, kuten ravintola- ja majoitusalalla,
päivittäistavarakaupassa ja parturi- ja kampaamoalalla.

 

Kuitista tulisi käydä ilmi myyjän
yhteystiedot, tavaran tai palvelun määrä ja luonne, hinta ja arvonlisävero. Ehdotus
ei tarkoita, että asiakkaan olisi pakko ottaa kuitti vastaan. Laki ei koskisi yleishyödyllistä
yhdistys- ja harrastustoimintaa, ulkona tapahtuvaa tori- ja markkinamyyntiä tai
satunnaista ja vähäistä elinkeinotoimintaa.

 

Lakia valvoisivat poliisi, verohallinto
ja aluehallintovirastot. Jos yrittäjä ei tarjoaisi kuittia, valvoja voisi
määrätä 300–1000 euron suuruisen laiminlyöntimaksun.

 

Tavoitteena pimeän palkanmaksun väheneminen

 

Työsopimuslain muutos edellyttää, että työnantaja maksaa palkan työntekijän
ilmoittamalle pankkitilille. Työnantaja voisi maksaa palkan käteisenä vain
pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, kun työntekijällä ei ole pankkitiliä. Työnantajan
olisi liitettävä kirjanpitoon työntekijän allekirjoittama kuitti tai muu
selvitys käteisenä tapahtuneen palkanmaksun todentamiseksi.

 

Työsopimuslain ja kirjanpitolain
muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2013 ja kuitintarjoamisvelvollisuutta
koskevan lain 1.1.2014. Lakiesitykset ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön
verkkosivuilla: www.tem.fi/lakihankkeet

 

Lakien valmistelu on osa harmaan
talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelmaa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments