Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.6.2014 Oikeusuutiset

Telepakkokeinoa saa käyttää vain sen kohteen tekemäksi epäillyn rikoksen selvittämiseen

HelHO:2014:2 Pakkokeino Salainen pakkokeino Telekuuntelu Televalvonta Hovioikeus katsoo, että telekuuntelulla ja televalvonnalla tulee olla merkitystä nimenomaan pakkokeinon kohteeksi joutuneen henkilön rikoksen selvittämiseen. Jos rikokseen epäillään liittyvän joitakin toisia henkilöitä, telekuuntelu tai televalvonta tulee kohdistaa tällaiseen toiseen henkilöön. Sallittuna ei voida pitää sitä, että telekuuntelun ja televalvonnan avulla hankitaan tietoa ennen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/telepakkokeinoa-saa-kayttaa-vain-sen-kohteen-tekemaksi-epaillyn-rikoksen-selvittamiseen/
16.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat 2014

Rikoksen esitutkintaa ja sen yhteydessä käytettäviä pakkokeinoja koskeva lainsäädäntö uudistuu vuoden 2014 alusta lähtien. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin, ottaen huomioon toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-rikoksen-esitutkintaa-ja-pakkokeinoja-koskevat-lait-uudistuvat-2014/
7.9.2022 Oikeusuutiset

Maalittamisen rangaistavuutta selvitetty

Oikeusministeriössä on selvitetty, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi rikoslainsäädännön muutoksia. Arvioinnin perusteella maalittamisen säätämiselle erikseen rangaistavaksi on löydettävissä perusteita. Rikoslainsäädännön täydentämisen tarvetta ja mahdollisuuksia on arvioitu muun muassa sananvapauden ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Arviomuistioon sisältyvän lakiluonnoksen mukaan rangaistavaksi tulisi maalittamisen käynnistäminen ja siihen osallistuminen. Rangaistukseksi määrättäisiin sakkoa tai enintään yksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/maalittamisen-rangaistavuutta-selvitetty/
13.12.2018 Oikeusuutiset

KKO purki väärään ilmiantoon perustuneen tuomion

Väitetyn rikoksen uhrina ollut nainen kertoi vuosia myöhemmin poliisille ja myöhemmin tuomioistuimessa, ettei tuomittu ollutkaan tehnyt hänen syykseen luettuja rikoksia. Korkein oikeus on purkanut väärään ilmiantoon perustuneen tuomion sekä hylännyt syytteen raiskauksesta ja laittomasta uhkauksesta. Käräjä- ja hovioikeus olivat tuominneet syytetyn yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Helsingin hovioikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/kko-purki-vaaraan-ilmiantoon-perustuneen-tuomion/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty-2/
1.10.2018 Oikeusuutiset

Hovioikeus kumosi salaisia pakkokeinoja koskevat luvat, koska syyte epäilyn perustana olevasta teosta oli jo lainvoimaisesti hylätty

I-SHO:2018:5 Kantelu – Salainen pakkokeino Käräjäoikeus oli myöntänyt poliisille luvat A:n televalvontaan, telekuunteluun sekä A:n asunnon tekniseen kuunteluun. Lupapäätösten mukaan A:ta oli ollut syytä epäillä taposta. A:han kohdistettu syyte samasta taposta oli kuitenkin jo tuomioistuimen lainvoimaisella tuomiolla hylätty. Kysymys pakkokeinojen käytön edellytyksistä. *** Edellä todettu ne bis in idem -periaate,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/hovioikeus-kumosi-salaisia-pakkokeinoja-koskevat-luvat-koska-syyte-epailyn-perustana-olevasta-teosta-oli-jo-lainvoimaisesti-hylatty/
5.4.2018 Oikeusuutiset

Terrorismirikoksia koskeviin rangaistussäännöksiin esitetään laajennuksia

Itseopiskelusta terrorismirikoksen tekemistä varten tulisi rangaistavaa. Nykyisin rangaistavaa on koulutuksen ottaminen vastaan toiselta henkilöltä. Hallitus esittää rikoslakiin muutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön terrorismirikoksia koskeva EU:n direktiivi. Tarkoituksena on erityisesti tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamissa rajoissa. Esityksen mukaan törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/terrorismirikoksia-koskeviin-rangaistussaannoksiin-esitetaan-laajennuksia/
15.1.2018 Lausunnot

Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 68/2017   Lausuntopyyntönne: OM 1/481/2016, 9.11.2017 TERRORISMIRIKOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ, OMML 67/2017   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 9.11.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien terrorismidirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietintöä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 56/2017).   Suomen Asianajajaliitto (Asianajajaliitto) lausuu mietinnön johdosta seuraavan.       1.     Yleistä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/lausunto-terrorismirikosdirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
28.12.2017 Oikeusuutiset

Aiempi käräjäoikeuden pakkokeinotuomari ei ollut esteellinen syyteasiassa hovioikeuden tuomarina

KKO:2017:97 Tuomari Esteellisyys Rikosasian käsittelyyn osallistunut hovioikeuden jäsen oli aikaisemmin käräjätuomarina toimiessaan ratkaissut kahden vastaajan osalta telekuuntelu- ja televalvontalupia koskeneet pakkokeinoasiat. Korkein oikeus katsoi mainitsemillaan perusteilla, että hovioikeuden jäsen ei ollut esteellinen käsittelemään rikosasiaa hovioikeudessa. (Ään.) KKO:2017:97

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/aiempi-karajaoikeuden-pakkokeinotuomari-ei-ollut-esteellinen-syyteasiassa-hovioikeuden-tuomarina/
8.11.2017 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa laajennuksia terrorismirikoksia koskevaan rangaistussääntelyyn

Tarkoituksena on tehostaa terrorismirikosten torjuntaa laajentamalla rangaistavan käyttäytymisen alaa. Oikeusministeri Antti Häkkänen vastaanotti tänään terrorismirikossääntelyä arvioineen työryhmän mietinnön. – Terrorismi haastaa erityisesti avoimet demokraattiset yhteiskunnat. Terrorismin torjunnassa on samaan aikaan puolustettava turvallisuutta ja avoimen yhteiskunnan kansalaisten perusoikeuksia. Terrorismin torjunta vaatii yhä enemmän kansainvälistä yhteistyötä ja laaja-alaista keinovalikoimaa. Terrorismirikossääntely on tärkeä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/tyoryhma-ehdottaa-laajennuksia-terrorismirikoksia-koskevaan-rangaistussaantelyyn/