Telepakkokeinoa saa käyttää vain sen kohteen tekemäksi epäillyn rikoksen selvittämiseen

9.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2014:2

Pakkokeino
Salainen pakkokeino
Telekuuntelu
Televalvonta

Hovioikeus katsoo, että
telekuuntelulla ja televalvonnalla tulee olla merkitystä nimenomaan
pakkokeinon kohteeksi joutuneen henkilön rikoksen selvittämiseen.
Jos rikokseen epäillään liittyvän joitakin toisia henkilöitä,
telekuuntelu tai televalvonta tulee kohdistaa tällaiseen toiseen
henkilöön. Sallittuna ei voida pitää sitä, että telekuuntelun
ja televalvonnan avulla hankitaan tietoa ennen muuta muun kuin
pakkokeinon kohteena olevan henkilön osallisuudesta tutkittavana
olevaan rikokseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments