Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.12.2015 Oikeusuutiset

Lapsen hoitopäiväkuluja pidettiin rikosvahinkolain tarkoittamina muina tarpeellisina kuluina

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Muut kulut Alaikäinen A oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Lääketieteellisen selvityksen mukaan A:lla oli todettu rikoksen jälkeen erityisesti ahdistuneisuutta ja pelkoa. A:n yksinoloa ilman aikuisen läsnäoloa ei pidetty A:n edun mukaisena ja A:n todettiin tarvitsevan huomattavasti tavanomaista enemmän aikuisen turvaa ja läsnäoloa. A:n huoltaja C haki Valtiokonttorilta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/lapsen-hoitopaivakuluja-pidettiin-rikosvahinkolain-tarkoittamina-muina-tarpeellisina-kuluina/
24.4.2015 Oikeusuutiset

Poliisilla oikeus rikosvahinkolain mukaiseen kärsimyskorvaukseen

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Kärsimys Poliisi oli virkatehtävää hoitaessaan joutunut rikosvahinkolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkirikoksen yrityksen kohteeksi. Vakuutusoikeus katsoi, että hänen henkilökohtaista koskemattomuuttaan oli erityisen vakavasti loukattu siten, että hänellä oli oikeus korvaukseen kärsimyksestä rikosvahinkolain nojalla. Sillä seikalla, että A oli poliisimiehenä virkatehtäviä hoitaessaan joutunut edellä tarkoitetun…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/poliisilla-oikeus-rikosvahinkolain-mukaiseen-karsimyskorvaukseen/
18.2.2015 Oikeusuutiset

Rikosvahinkokorvaus oli maksettava, vaikka uhri ei uskaltanut vaatia korvausta tekijältä

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Henkilövahinko A oli joutunut törkeän pahoinpitelyn ja vapaudenriiston uhriksi. Hän ei ollut käräjäoikeudessa vaatinut asianomistajana korvausta rikoksentekijöitä kohtaan. Ottaen huomioon A:han kohdistettu väkivalta ja mahdollinen uhkaaminen vakuutusoikeus katsoi, että hänellä oli ollut perusteltu syy pelätä itsensä ja omaistensa turvallisuuden puolesta. Tämän vuoksi A:n ei katsottu laiminlyöneen rikosvahinkolain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/rikosvahinkokorvaus-oli-maksettava-vaikka-uhri-ei-uskaltanut-vaatia-korvausta-tekijalta/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmassa ei asianajajalain uudistusta eikä perustuslain tarkistamista riippumattomuuden varmistamiseksi

Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on monia lupauksia oikeudenhoidon alalle. Etukäteen keskustelussa olleista asioista ohjelmaan eivät kuitenkaan päätyneet esimerkiksi perustuslain tarkistaminen oikeuslaitoksen riippumattomuuden takaamiseksi. Asianajajalain kokonaisuudistus ei kuulu hallituksen ohjelmaan, ei myöskään yksityisten avustajien oikeusapupalkkioiden korotus. Pienriitamenettely ei myöskään näy tavoitteiden joukossa, eikä julkisuuslain uudistaminen tai rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamislainsäädännön uudistaminen. Nämä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/hallitusohjelmassa-ei-asianajajalain-uudistusta-eika-perustuslain-tarkistamista-riippumattomuuden-varmistamiseksi/
8.5.2023 Lausunnot

Lausunto rikosvahinkolain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle L2023-15 Lausuntopyyntönne: VN/5107/2022 RIKOSVAHINKOLAIN UUDISTAMINEN; TYÖRYHMÄMIETINTÖ Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa rikosvahinkolain uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Asianajajaliitto pitää työryhmämietintöä kattavana. Mietinnössä on tunnistettu keskeiset voimassa olevaa rikosvahinkolain mukaista korvauskäytäntöä koskevat haasteet. Nämä ovat pitkälti sidoksissa ilmeiseen epäsuhtaan, joka vallitsee rikosvahinkolain nojalla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/lausunto-rikosvahinkolain-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
28.10.2022 Lausunnot

Lausunto maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle Dnro L2022-52 Lausuntopyyntönne: VN/4305/2022, 7.9.2022 LAUSUNTO MAALITTAMISEN RIKOSOIKEUDELLISTA SÄÄNTELYÄ KOSKEVASTA ARVIOMUISTIOSTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Yleistä Asianajajaliitto katsoo, että maalittaminen on vakavasti otettava ilmiö, jolla pyritään vaikuttamaan paitsi yksittäisiin henkilöihin ja heidän toimintansa myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun. Asianajajaliitto katsoo olevan tarve maalittamisen säätämiselle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/lausunto-maalittamisen-rikosoikeudellista-saantelya-koskevasta-arviomuistiosta/
31.8.2022 Lausunnot

Lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

Ulkoministeriölle Asia: Suomen Asianajajaliiton lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros; VN/19159/2022, VN/19159/2022-UM-1 Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan asiantuntijaryhmä GRETA:n kyselylomakkeesta. Suomen Asianajajaliiton lausuma koskee sen toimialaan kuuluvia kyselylomakkeen kysymyksiä oikeudellisesta avustamisesta ja oikeusavusta (kohta 2), korvausvaatimuksista (kohta 3) ja valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-euroopan-neuvoston-yleissopimuksesta-ihmiskaupan-vastaisesta-toiminnasta-suomen-kolmas-valvontakierros/
8.6.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministerin vastaus kysymykseen rikoksen uhrin korvauksen etusijasta verohallinnon saataviin nähden

Kansanedustaja Eva Biaudet kysyi valtioneuvostolta onko asiallista, että valtion saatavat ulosmitataan rikoksentekijältä käytännössä ennen kun rikosprerusteinen vahingonkorvays on täytäntönpantavissa. Biaudet perusteli kysymystään näin: ”Rikosuhripäivystyksessä on tullut esiin esimerkkitapaus, jossa ihmiskaupan uhri ei ole saanut tuomioistuimen määräämiä korvauksia, koska Verohallinnolla on ollut suoraan ulosmitattavia saatavia. Tämä järjestys tuntuu oikeustajun vastaiselta.  …

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/oikeusministerin-vastaus-kysymykseen-rikoksen-uhrin-korvauksen-etusijasta-verohallinnon-saataviin-nahden/
11.2.2019

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset I  Kirjallisuus 1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5). 2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli: Utriainen, Terttu: Luottamusaseman väärinkäyttö asianajajarikoksena, Asianajajan työkentältä, s. 504-515 3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017,…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaksi/suorita-asianajajatutkinto/tutkintovaatimukset/
12.10.2016 Oikeusuutiset

Italia ei ole toteuttanut rikosvahinkojen korvausvelvoitteita

By failing to guarantee just and appropriate compensation for victims of all violent intentional crimes committed in cross-border situations, Italy has failed to fulfil its obligations under EU law The Member States must guarantee victims not only access to compensation in accordance with the principle of the prohibition of discrimination,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/italia-ei-ole-toteuttanut-rikosvahinkojen-korvausvelvoitteita/