Konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista Valtiokonttorilta

13.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Ansionmenetys – Konkurssi

Kysymys siitä, oliko luonnollisen
henkilön A:n konkurssipesä voinut hakea rikosvahinkolain nojalla
korvausta A:lle aiheutuneesta ansionmenetyksestä.

***

Vakuutusoikeus toteaa, että A on
luonnollisena henkilönä joutunut 4.9.2011 tapahtuneen rikoksen
kohteeksi. Sikäli kuin A:lle on rikoksen johdosta aiheutunut
ansionmenetystä, kyse on näin ollen rikosvahinkolain nojalla
korvattavasta vahingosta. Sikäli kuin ansionmenetyksen peruste on
syntynyt ennen A:n konkurssiin asettamista 8.5.2013, ansionmenetyksestä
mahdollisesti maksettava korvaus on konkurssilain 5 luvun 1 §:n 1
momentin nojalla konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta. Ottaen huomioon,
että A on konkurssilain 3 luvun 1 §:n mukaan konkurssin alettua
menettänyt oikeuden määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudestaan,
A:lla ei ole ollut enää asianosaisen puhevaltaa pesävarallisuusasioissa
ja tuo puhevalta on siirtynyt konkurssin myötä konkurssipesälle. Siten
konkurssipesä on voinut hakea ansionmenetyksen korvaamista
Valtiokonttorilta. Kyse on ollut konkurssilakiin perustuvasta puhevallan
siirtymisestä, eikä rikosvahinkolakiin perustuvan oikeuden siirtoa
koskevasta sopimuksesta, joka rikosvahinkolain 44 §:n nojalla on
mitätön. Näin ollen Valtiokonttorin on käsiteltävä asia uudelleen ja
annettava A:n konkurssipesälle päätös A:lle luonnollisena henkilönä
aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments