Lapsen hoitopäiväkuluja pidettiin rikosvahinkolain tarkoittamina muina tarpeellisina kuluina

9.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Vakuutusoikeus:

Rikosvahinko – Muut kulut

Alaikäinen A oli joutunut seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Lääketieteellisen
selvityksen mukaan A:lla oli todettu rikoksen jälkeen erityisesti
ahdistuneisuutta ja pelkoa. A:n yksinoloa ilman aikuisen läsnäoloa ei
pidetty A:n edun mukaisena ja A:n todettiin tarvitsevan huomattavasti
tavanomaista enemmän aikuisen turvaa ja läsnäoloa.

A:n huoltaja C haki Valtiokonttorilta korvausta muun muassa A:n hoitopäivämaksuista.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutusoikeus katsoo, että
A:lle aiheutunut hoidon tarve on ollut välittömässä syy-yhteydessä hänen
kokemaansa hyväksikäyttöön. Hoidon järjestäminen kesäloma-aikana ja
ennen koulumatkalle lähtöä on ollut tarpeen hänen rikoksesta
toipumisensa kannalta. Hoitopäiväkuluja voidaan siten pitää
rikosvahinkolain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina rikoksesta
aiheutuneina muina tarpeellisina kuluina. Valtionkonttorin ei näin ollen
olisi tullut mainitsemillaan perusteilla hylätä A:n hoitopäiväkuluja
koskevaa korvausvaatimusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments