Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.11.2016 Oikeusuutiset

Rikosuhrimaksu käyttöön joulukuun alusta

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö, jolle määrätään rangaistus sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Rikoksentekijän maksettavaksi aletaan 1. joulukuuta 2016 lähtien määrätä rikosuhrimaksu, kun laki rikosuhrimaksusta tulee voimaan. Säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin. Maksulla vahvistetaan rikoksen uhrien tukipalveluihin kohdennettavaa valtion rahoitusta. Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/rikosuhrimaksu-kayttoon-joulukuun-alusta/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Määrärahatason kasvu johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Oikeusministeriön hallinnonalan osuus lisämäärärahasta on 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kohdistetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2016/
27.5.2015 Oikeusuutiset

OM: Rikosuhrimaksu otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana

Rikoksentekijöiltä perittävän maksun tarkoituksena on kasvattaa rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta Rikosuhrimaksu-uudistus tulee voimaan samanaikaisesti sakkojen ja rikesakkojen määräämistä koskevan uudistuksen kanssa, näillä näkymin vuoden 2016 aikana. Uudistusten toteutuminen liittyy poliisin uuden asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tarkemmasta voimaantuloajankohdasta säädetään myöhemmin erikseen. Uuden lain mukaan rikosuhrimaksun maksamiseen on velvollinen täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-rikosuhrimaksu-otetaan-kayttoon-vuoden-2016-aikana/
3.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Rikosuhrimaksulaki. Lausuntotiivistelmä

Lausuntopyynnön kohteena olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi rikosuhrimaksulaki ja muutettavaksi sakon ja rikesakon määräämisestä annettua lakia, sakon täytäntöönpanosta annettua lakia ja velkojien maksusaantijärjestyksestä annettua lakia Esitysluonnoksessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä rikosuhrimaksu ja tehtäväksi rikosuhrimaksujärjestelmän edellyttämät muutokset edellä mainittuihin lakeihin. Oikeusministeriö pyysi luonnoksesta kirjallisen lausunnon 56 viranomaiselta, organisaatiolta, järjestöltä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-rikosuhrimaksulaki-lausuntotiivistelma/
23.9.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiluonnos lausunnolle: Rikosuhrimaksulla parannusta uhrien tukipalveluihin

Rikoksen uhrien tukipalveluihin kanavoitavaa valtion rahoitusta halutaan kasvattaa. Tätä varten ehdotetaan otettavaksi käyttöön rikoksentekijältä perittävä rikosuhrimaksu. Vastaavasta mallista on kokemuksia useassa Euroopan maassa – On arvioitu, että vähintään 85 prosenttia rikollisuuden kustannuksista syntyy suoraan rikoksen uhreille ja potentiaalisille uhreille. Rikosuhrimaksu velvoittaa rikoksentekijät osallistumaan uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen. Tämä on merkittävä askel…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/om-lakiluonnos-lausunnolle-rikosuhrimaksulla-parannusta-uhrien-tukipalveluihin/
16.6.2023 Oikeusuutiset

Sittemmin tuomittu elinkautinen vankeus kattoi myös hovioikeuden käsiteltävänä olleesta asiasta tuomittavan rangaistuksen

Hel­HO:2023:7 Rangaistuksen määrääminen – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan 1 vuoden 3 kuukauden ehdottomaan vankeuteen pahoinpitelyistä ja useista muista rikoksista sekä osin täytäntöönpantavaksi määrätystä jäännösrangaistuksesta. Vastaaja ja asianomistaja hakivat hovioikeudelta muutosta tuomioon. Käräjäoikeuden tuomion antamisen jälkeen vastaaja tuomittiin toisessa oikeudenkäynnissä murhasta elinkautiseen vankeuteen (ns. jälkituomio). Hovioikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/sittemmin-tuomittu-elinkautinen-vankeus-kattoi-myos-hovioikeuden-kasiteltavana-olleesta-asiasta-tuomittavan-rangaistuksen/
3.6.2023 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön muistiot hallitusneuvotteluihin kertovat oikeudenhoidon tulevaisuudesta

Oikeusapupalkkion korotus jäämässä vain 10 %:iin.  Oikeusministeriön hallitusneuvotteluihin toimittamat muistiot kertovat siitä, mitä on luvassa. Yksityisten avustajien oikeusapupalkkioihin on varauduttu tekemään vain 8 miljoonan euron lisäys, mikä tarkoittaa vain 10 % korotusta nykyisiin vuoden 2014 alusta noudattettuihin palkkioihin. Kun inflaatio tänä aikana on ollut yli 20 %, ei ministeriön tavoitteena…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/oikeusministerion-muistiot-hallitusneuvotteluihin-kertovat-oikeudenhoidon-tulevaisuudesta/
28.8.2020 Oikeusuutiset

Kun asia palautettiin menettelyvirheen takia käräjäoikeuteen jäi yhden syytekohdan hylkääminen kuitenkin voimaan

VaaHO:2020:5 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Poissaolotuomio – Jutun palauttaminen – Osittainen lainvoima – Reformatio in peius Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta, liikennerikkomuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Vastaaja oli haastettu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että juttu voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja tällöin voidaan rangaistukseksi tuomita sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Esitutkinnassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kun-asia-palautettiin-menettelyvirheen-takia-karajaoikeuteen-jai-yhden-syytekohdan-hylkaaminen-kuitenkin-voimaan/
8.4.2015 Oikeusuutiset

OM: Toimikunta esittää ratkaisuja rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestämiseksi

Oikeusministeriön, sisäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön asettama uhripoliittinen toimikunta esittää loppuraportissaan, miten rikoksen uhrien tukipalvelut tulisi jatkossa järjestää Toimikunta katsoo, että ratkaisulla saavutetaan EU:n uhridirektiivin ja Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen yleissopimuksen (ns. Istanbulin sopimus) edellyttämä rikoksen uhrin tukipalvelujen vähimmäistaso. Näiden kansainvälisten velvoitteiden myötä osa rikoksen uhrien tukipalveluista muuttuu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/om-toimikunta-esittaa-ratkaisuja-rikoksen-uhrien-tukipalveluiden-jarjestamiseksi/
6.2.2014 Oikeusuutiset

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Rikosuhrimaksulla turvataan tukipalvelut rikosten uhreille

Rikosuhrimaksun käyttöönotolla voidaan oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan merkittävästi parantaa rikoksen uhrin asemaa tulevaisuudessa Ministeri kertoi uudistukseen liittyvän lainvalmistelutyön käynnistymisestä Rikosuhripäivystyksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä  5. helmikuuta. – Vaikka rikoksen uhrin asemaa on viime vuosina pyritty parantamaan monin eri tavoin, on vielä paljon tehtävää, jotta tarpeenmukaiset tukipalvelut voidaan turvata uhreille yhdenvertaisina. Tukipalveluja tarjoavien…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/oikeusministeri-anna-maja-henriksson-rikosuhrimaksulla-turvataan-tukipalvelut-rikosten-uhreille/