Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
1.12.2016 Oikeusuutiset

Pysäköintitoimintaa harjoittanut yritys pysyi arvonlisäverovelvollisena luottamuksensuojan perusteella

KHO:2016:196 Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja A Oy:n osakkeet oikeuttivat pysäköintiin pääsääntöisesti nimeämättömille paikoille yhtiön pysäköintilaitoksessa. Yhtiö oli ilmoittautunut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin liiketoiminnan harjoittajana 1.7.2012 alkaen. Yhtiö oli ilmoituksessaan viitannut Konserniverokeskuksen 29.4.2011 yhtiölle antamaan lainvoimaiseen ennakkoratkaisuun, jossa oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/pysakointitoimintaa-harjoittanut-yritys-pysyi-arvonlisaverovelvollisena-luottamuksensuojan-perusteella/
17.11.2015 Oikeusuutiset

Isännöitsijä-toimitusjohtajan palkkio voitiin maksaa isännöintiyhtiölle

KHO:2015:161 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus Kiinteistö Oy X:n ja Y Oyj:n tarkoituksena oli solmia isännöintisopimus. Toimeksiantoon kuului Kiinteistö Oy X:n tehtävien hoitaminen isännöintitehtäväluettelon mukaisessa laajuudessa sekä alalla vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sopimuksen mukaan Kiinteistö Oy X:n toimitusjohtajan tehtäviä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/isannoitsija-toimitusjohtajan-palkkio-voitiin-maksaa-isannointiyhtiolle/
12.3.2015 Oikeusuutiset

Sama asia voitiin ottaa uudelleen käsiteltäväksi kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa

KKO:2015:19 Osakeyhtiö – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Yhtiökokouksen päätöksen moite Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous oli vuonna 2003 valtuuttanut erään osakkaan hakemaan rakennuslupaa hänen tosiasiallisesti hallitsemalleen rakennuspaikalle tietyillä rakennuksen etäisyyttä viereisestä rakennuspaikasta koskevilla ehdoilla. Mainittu päätös ei estänyt yhtiökokousta vuonna 2009 kyseisen osakkaan aloitteesta tekemästä päätöstä, jolla rakennusluvan hakemisen ehtoja muutettiin. KKO:2015:19

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/sama-asia-voitiin-ottaa-uudelleen-kasiteltavaksi-kiinteistoosakeyhtion-yhtiokokouksessa/
31.1.2022 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeista

Lausuntopalvelu.fi     KYSYMYS: Onko edellä tunnistettu maakaaren kehittämisen kannalta keskeiset toimintaympäristön muutokset? VASTAUS: Ei Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) katsoo ensinnäkin, että maakaaren säätämisen jälkeen kiinteistöjen omistamisen ja vaihdannan ympärille on käytännössä kehittynyt kokonaan uusi toimiala, kiinteistösijoitustoiminta. Muiden kuin yksityishenkilöiden ja asunto-osakeyhtiöiden asumistarkoitukseen omistamien kiinteistöjen osalta kiinteistöjen käyttö ja omistus ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-maakaaren-muutostarpeista/
2.7.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää monimutkaisessa ja intressiltään merkittävässä regressikorvausasiassa

KKO:2019:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste – Ennakkoratkaisuperuste – Vakuutuksenantajan takautumisoikeus – Vahingonkorvaus Kiinteistöosakeyhtiön omistamassa rakennuksessa sijaitsevan ravintolan rasvakeittimessä oli alkanut vakava tulipalo, joka oli levinnyt ilmanvaihtokanavaan ja sitä pitkin rakennuksen ullakkokerrokseen. Vakuutusyhtiö oli maksanut vakuutuskorvauksia palosta aiheutuneista vahingoista neljälle yhtiölle ja yhdelle yksityishenkilölle. Vakuutusyhtiö vaati kanteessaan takautumisoikeutensa perusteella korvauksia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-monimutkaisessa-ja-intressiltaan-merkittavassa-regressikorvausasiassa/
6.2.2019 Oikeusuutiset

Avustuspetoksella aiheutetuksi korvattavaksi vahingoksi katsottiin koko valtionavun määrä

KKO:2019:9 Vahingonkorvaus – Rikosvahingon korvaaminen – Korvattava vahinko – Puhdas varallisuusvahinko – Korvauksen sovittelu A oli toimiessaan yleishyödyllistä rakennuttamista harjoittaneen säätiön ja useiden säätiön omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana antanut rahoitustuesta päättäneelle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) vääriä tietoja avustuksia haettaessa ja jättänyt ilmoittamatta oikeita tietoja toteutuneista kustannuksista ja niitä vastaavasta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/avustuspetoksella-aiheutetuksi-korvattavaksi-vahingoksi-katsottiin-koko-valtionavun-maara/
6.11.2018 Oikeusuutiset

Konkurssipesä ei ollut massavelkana vastuussa hoitovastikkeiden maksamisesta kiinteistöosakeyhtiölle

I-SHO:2018:8 Velkomus Konkurssi – Massavelka Hotellitoimintaa harjoittanut osakeyhtiö oli omistanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, jotka osakeyhtiön konkurssiin asettamisen jälkeen siirtyivät konkurssipesän hallintaan. Konkurssipesä säilytti konkurssiin asettamisen jälkeen osakeyhtiön liiketoimintaansa käyttämissä tiloissa liiketoimintaan kuulunutta irtaimistoa. Hovioikeus katsoi, ettei konkurssipesä pelkästään mainitulla tavalla menetellessään ollut konkurssilain 16 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla massavelkana…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/konkurssipesa-ei-ollut-massavelkana-vastuussa-hoitovastikkeiden-maksamisesta-kiinteistoosakeyhtiolle/
3.5.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 21/2018   Lausuntopyyntönne: MMM045:00/2016, 23.3.2018 LAUSUNTO KOSKIEN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOSTA HUONEISTOTIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 23.3.2018 päivätyn lausuntopyynnön koskien hallituksen esitysluonnosta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi. Esitysluonnoksessa ehdotetaan perustettavaksi uusi tietojärjestelmä, jota kutsuttaisiin huoneistotietojärjestelmäksi. Ehdotetun uuden lain, lain huoneistotietojärjestelmästä, tavoitteena on toteuttaa asunto-osakeyhtiön ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-he-luonnoksesta-huoneistotietojarjestelmaa-koskevaksi-lainsaadannoksi/
14.11.2017 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päivitetyksi ohjeeksi Perustajaurakointitoiminta verotuksessa

Dnro 64/2017 Lausuntopyyntönne: A197/200/2017, 30.10.2017 LUONNOS VEROHALLINNON PÄIVITETYKSI OHJEEKSI PERUSTAJAURAKOINTITOIMINTA VEROTUKSESSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä Asianajajaliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto yllä olevassa asiassa ja antaa seuraavaan lausunnon. 1 Ohjeeseen luonnostellut muutokset 1.1 Perustajaurakointiliiketoiminnan kuvaus Kohtaan 1 tehdyt muutokset ovat osin Kirjanpitolautakunnan (KILA) 5.6.2017 antaman yleisohjeen aiheuttamia teknisiä muutoksia. Matalien korkojen sijoitusympäristössä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/11/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-paivitetyksi-ohjeeksi-perustajaurakointitoiminta-verotuksessa/
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/