Isännöitsijä-toimitusjohtajan palkkio voitiin maksaa isännöintiyhtiölle

17.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:161

Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus

Kiinteistö Oy X:n ja Y Oyj:n tarkoituksena oli solmia
isännöintisopimus. Toimeksiantoon kuului Kiinteistö Oy X:n tehtävien
hoitaminen isännöintitehtäväluettelon mukaisessa laajuudessa sekä alalla
vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sopimuksen mukaan Kiinteistö Oy X:n
toimitusjohtajan tehtäviä hoiti Y Oyj:n kulloinkin esittämä ja
Kiinteistö Oy X:n hallituksen hyväksymä ja nimeämä henkilö.

Kun
otettiin huomioon isännöintisopimuksen sisältö, toimitusjohtajan
tehtävän luonne kyseisessä yhtiössä ja toimitusjohtajan tehtävästä
maksettavan palkkion sisältyminen isännöintisopimuksen perusteella
maksettavaan kokonaiskorvaukseen, korkein hallinto-oikeus katsoi, että
toimitusjohtajan tehtävästä maksettavaa palkkiota ei voitu pitää
sellaisena henkilökohtaisesta tehtävästä maksettavana palkkiona, jota
ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Sillä,
että yhtiöön sovellettiin osakeyhtiölakia ja siten myös lain
toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä, ei ollut asiassa merkitystä.
Ennakkoratkaisu.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments