Generic filters
Exact matches only
13.1.2022 Lausunnot

Lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavutta koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriölle   Lausuntopyyntönne VN/4063/2021 Suomen Asianajajaliiton lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta (OM:n julkaisuja 2021:29) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto avioliittoon pakottamisen rangaistavuutta koskevasta arviomuistiosta. Asianajajaliitto pitää tärkeänä sitä, että pakkoavioliittoihin liittyvän kriminalisoinnin nykytilasta on tehty selvitys. Arviomuistiossa on käsitelty pakkoavioliittojen rangaistavuuden nykytilaa ja muutosvaihtoehtoja monipuolisesti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavutta-koskevasta-arviomuistiosta/
28.12.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Poliisilla vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikokset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan poliisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö esitutkinnassa. Tämä näkyy muun muassa poliisin suorittamissa ihmiskauppaan liittyvissä esitutkinnoissa viivästymisinä. Poliisihallituksen on ryhdyttävä moniin toimiin, joissa se luo esitutkinnan suorittamiselle sellaiset edellytykset, että ne eivät viivästy kohtuuttomasti. Keväällä 2021 julkaistussa lehtijutussa kerrottiin esimerkkejä poliisin ihmiskauppatutkinnoista ja niissä ilmenneistä puutteista.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen-poliisilla-vaikeuksia-tunnistaa-ihmiskaupparikokset/
7.9.2021 Oikeusuutiset

OM selvittää tuleeko ihmiskaupan uhria rangaista rikoksista, joihin hänet on pakotettu

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tarkastellaan rankaisematta jättämistä rikoksesta, jonka tekemiseen ihmiskaupan uhri on pakotettu. Euroopan unionin ihmiskaupan torjuntaa koskeva direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus jättää ihmiskaupan uhrit syyttämättä tai seuraamuksetta osallistumisesta rikolliseen toimintaan, johon heidät on ihmiskaupparikoksen kohteina pakotettu. Tästä niin sanotusta…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/om-selvittaa-tuleeko-ihmiskaupan-uhria-rangaista-rikoksista-joihin-hanet-on-pakotettu/
20.8.2021 Oikeusuutiset

Ihmiskauppaan syyllistyneen saamasta hyödystä ei ollut riittävää selvitystä, jotta sen määrä olisi voitu vahingonkorvauksena arvioida

KKO:2021:59 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Vahingonkorvaus – Todistelu Ihmiskauppa – Törkeä ihmiskauppa Törkeästä ihmiskaupasta tuomitun A:n oli katsottu saattaneen samassa taloudessa asuneen B:n korvausta vastaan tapahtuneisiin seksuaalisiin tekoihin ja näin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. B vaati A:lta vahingonkorvausta saamatta jääneestä ansiosta siltä osin kuin seksuaalipalveluilla saadut varat olivat menneet yksinomaan A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/ihmiskauppaan-syyllistyneen-saamasta-hyodysta-ei-ollut-riittavaa-selvitysta-jotta-sen-maara-olisi-voitu-vahingonkorvauksena-arvioida/
21.7.2021 Oikeusuutiset

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä lähes tuhat asiakasta

Auttamisjärjestelmän kokonaisasiakasmäärä on 30.6.2021 korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Auttamisjärjestelmän 992 asiakkaasta 770 on mahdollisia ihmiskaupan uhreja ja 222 heidän alaikäisiä lapsiaan. Asiakasmäärät ovat enemmän kuin kolminkertaistuneet viime vuosien aikana. Vuosi sitten palveluiden piirissä oli kesäkuun lopussa 804 henkilöä, 30.6.2019 vastaava luku oli 587, 30.6.2018 se oli 379 ja 30.6.2017 vain…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelmassa-lahes-tuhat-asiakasta/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/
25.11.2013 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi ihmiskaupan ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän rajanvetoa

THO:2013:8 Ihmiskauppa – Pakkotyö Kiskonnantapainen työsyrjintä A:n ja B:n syyksi oli käräjäoikeudessa luettu ihmiskaupparikoksia, koska he olivat muun muassa käyttämällä hyväksi D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa ottaneet D:n, E:n, F:n, G:n, I:n, J:n, K:n ja L:n valtaansa ja pitäneet heitä työssä,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/hovioikeus-arvioi-ihmiskaupan-ja-kiskonnantapaisen-tyosyrjinnan-rajanvetoa/
13.8.2013 Oikeusuutiset

MTV3.fi: Karu tilanne: Ihmiskauppa EU:n laajuinen ongelma

Muun muassa viime viikonloppuna Espanjan ja Ranskan poliisit purkivat kiinalaisia henkilöitä salakuljettaneen rikollisringin. He pidättivät molemmissa maissa yhteensä 75 ihmistä Kiinalaiset oli tarkoitus salakuljettaa Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Turkkiin. Rikollisliigan uskotaan veloittaneen väärennetyistä henkilödokumenteista ja reitin järjestämisestä salakuljetetuilta 40 000–50 000 euroa henkilöä kohti. Työläitä tutkia Vyyhdin purkaminen oli työn takana.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/mtv3-fi-karu-tilanne-ihmiskauppa-eun-laajuinen-ongelma/
10.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Miten sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanossa on edistytty

Sisäisen turvallisuuden uhkia tarkastellaan komission EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa Järjestäytynyt rikollisuus on yhä yksi suurimmista uhkista EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Muita uhkia ovat tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa, väkivaltaisten ääriliikkeiden kasvu, rahanpesu ja korruptio. Toisessa vuosikertomuksessa tarkastellaan edistystä seuraavilla aloilla: Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta: Komissio ehdotti uusia sääntöjä rikollisin keinoin saatujen varojen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-miten-sisaisen-turvallisuuden-strategian-taytantoonpanossa-on-edistytty/
2.4.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Europolista EU:n lainvalvonta-alan yhteistyön ja koulutuksen keskus

Komission ehdotuksentarkoituksena on tehostaa EU:n lainvalvontaviraston (Europol) toimintaa tietojen keräämisessä ja analysoinnissa ja näiden analyysien jakamisessa jäsenvaltioiden kanssa Näin Europol voi tarjota kansallisille lainvalvontaviranomaisille konkreettisempaa ja kohdennetumpaa tukea rajatylittävässä yhteistyössä ja tutkimuksissa. Ehdotus myös lisää Europolin vastuuvelvollisuutta suhteessa Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin parlamentteihin ja parantaa henkilötietojen suojaa. Lisäksi uusi asetus…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/euroopan-komissio-europolista-eun-lainvalvonta-alan-yhteistyon-ja-koulutuksen-keskus/