OM selvittää tuleeko ihmiskaupan uhria rangaista rikoksista, joihin hänet on pakotettu

7.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on käynnistänyt selvitystyön, jossa tarkastellaan rankaisematta jättämistä rikoksesta, jonka tekemiseen ihmiskaupan uhri on pakotettu.

Euroopan unionin ihmiskaupan torjuntaa koskeva direktiivi velvoittaa jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus jättää ihmiskaupan uhrit syyttämättä tai seuraamuksetta osallistumisesta rikolliseen toimintaan, johon heidät on ihmiskaupparikoksen kohteina pakotettu. Tästä niin sanotusta rankaisemattomuusperiaatteesta määrätään myös Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyssä yleissopimuksessa. 

Nyt tilatussa selvityksessä tarkastellaan lainsäädäntömme nykytilaa, arvioidaan rankaisemattomuusperiaatteen soveltamisen käytäntöjä sekä mahdollisten haasteiden syitä ja pyydetään suosituksia viranomaiskäytäntöjen ja mahdollisesti lainsäädännön kehittämiseksi. Selvitystyön toteuttaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ja selvitysraportti suosituksineen on pyydetty toimittamaan oikeusministeriölle 30.3.2022 mennessä.  

Selvityksellä toimeenpannaan valtioneuvoston 6.5.2021 hyväksymää ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa. Valtioneuvoston hyväksymän ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman tavoitteena on edistää ihmiskaupan ilmituloa, tehostaa rikosvastuun toteutumista, parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa sekä ehkäistä ja vähentää ihmiskaupan kaikkia muotoja.

Rankaisemattomuusperiaatteen toteutumista selvitetään

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments