Euroopan komissio: Miten sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanossa on edistytty

10.4.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäisen turvallisuuden uhkia tarkastellaan komission EU:n sisäisen turvallisuuden strategian täytäntöönpanoa koskevassa vuosikertomuksessa

Järjestäytynyt
rikollisuus on yhä yksi suurimmista uhkista EU:n sisäiselle
turvallisuudelle. Muita uhkia ovat tietoverkkorikollisuus, ihmiskauppa,
väkivaltaisten ääriliikkeiden kasvu, rahanpesu ja korruptio.

Toisessa vuosikertomuksessa tarkastellaan edistystä seuraavilla aloilla:

 1. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta:
  Komissio ehdotti uusia sääntöjä rikollisin keinoin saatujen varojen ja
  muun omaisuuden tehokkaampaa ja laaja-alaista takaisin perintää varten (
  IP/12/235 ja MEMO/12/179).

 2. Terrorismi ja radikalisoituminen:
  Esimerkkinä terrorismin ehkäisytoimista EU on vahvistanut räjähteiden
  lähtöaineiden käyttöä ja markkinointia koskevat yhteiset säännöt (
  MEMO/12/874).
  Tällä uudella EU:n lainsäädännöllä varmistetaan, että jäsenvaltioilla
  on kyseisten kemikaalien osalta samanlainen valvontavalta, koska siten
  estetään terroristien ja rikollisten mahdollisuus käyttää hyväkseen
  lainsäädännön porsaanreikiä.

 3. Tietoverkkorikollisuus:
  Tärkeä etappi tietoverkkorikollisuuden torjunnassa oli Euroopan
  verkkorikostorjuntakeskuksen (EC3) perustaminen Europolin yhteyteen
  vuoden 2013 alussa (
  IP/13/13 ja MEMO/13/6).
  Toinen strateginen aloite oli vuonna 2012 käynnistetty
  maailmanlaajuinen kumppanuus verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen
  hyväksikäytön torjumiseksi. Kumppanuuteen otti osaa alussa 48 maata (
  IP/12/1308 ja MEMO/12/937).

 4. Rajavalvonta: Vuoden 2011 joulukuussa komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen Euroopan rajavalvontajärjestelmän Eurosurin perustamisesta (IP/11/1528 ja MEMO/11/896).
  Vuoden 2013 alussa komissio antoi lainsäädäntöehdotukset maahantulo- ja
  maastalähtöjärjestelmästä (EES) ja rekisteröityjen matkustajien
  ohjelmasta (RTP) eli ns. ”älykkäitä rajoja” koskevan ehdotuspaketin (
  IP/13/162 ja MEMO/13/141).

 5. Kriisin- ja katastrofinhallinta:
  Joulukuussa 2012 esitettiin ehdotus solidaarisuuslausekkeen
  (SEUT-sopimuksen 222 artikla) täytäntöönpanojärjestelyistä. Se muodostaa
  yleisen toimintakehyksen tilanteissa, joissa on kyse poikkeuksellisesta
  uhasta tai vahingosta, johon asianomaisella/-silla
  jäsenvaltiolla/-valtioilla ei ole kykyä vastata.

Sisäisen turvallisuuden strategiassa ensisijaisiksi määriteltyjen tavoitteiden toteuttamiseksi komissio aikoo vuonna 2013

 1. julkaista ensimmäisen EU:n korruptiontorjuntakertomuksen, johon sisältyy suosituksia jäsenvaltioille

 2. ehdottaa rahanpesusta määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevaa direktiiviä

 3. panna täytäntöön EU:n kyberturvallisuusstrategian

 4. tukea, kehittää ja laajentaa maailmanlaajuista kumppanuutta verkossa esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi

 5. varmistaa, että Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) on täysin toimintakykyinen

 6. päivittää EU:n keinot väkivaltaisten
  ääriliikkeiden torjumiseksi kehittämällä jäsenvaltioiden parhaisiin
  käytänteisiin perustuvia eurooppalaisia työkaluja

 7. laatia poliittisen aloitteen laittoman asekaupan torjumiseksi. Verkossa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa halutaan saada tietoa siitä, mitä EU:n olisi vielä tehtävä aseiden aiheuttamien riskien torjumiseksi.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments