Generic filters
Exact matches only
12.4.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Bryssel II asetuksen soveltamisalasta

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – Soveltamisala – Tapaamisoikeuden käsite – Sovellettavuus isovanhempiin  Isoäiti tahtoo käyttää oikeutta tavata lapsenlapsensa. Kuuluuko sellaista hakemusta koskeva riita-asia asetuksen (EY) N:o 2201/2003 soveltamisalaan? Tämä on sisällöltään Varhoven kasatsionen sadin (ylin kassaatiotuomioistuin, Bulgaria) esittämä ennakkoratkaisukysymys. Käsiteltävä asia tarjoaa unionin…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-bryssel-ii-asetuksen-soveltamisalasta/
24.3.2016 Oikeusuutiset

Belgialaista tapaamisoikeutta turvaavaa uhkasakkoa ei voitu panna täytäntöön Suomessa ilman rahamäärän vahvistamista Belgiassa

KKO:2016:23 Euroopan unionin oikeus Uhkasakko – Uhkasakkopäätöksen julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Bryssel IIa -asetus Belgialainen tuomioistuin oli päätöksellään määrännyt A:n ja B:n yhteiset lapset asumaan A:n luona ja lasten oikeudesta tavata B:tä. Samalla tuomioistuin oli asettanut tapaamisoikeuden toteutumisen turvaamiseksi uhkasakon, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/belgialaista-tapaamisoikeutta-turvaavaa-uhkasakkoa-ei-voitu-panna-taytantoon-suomessa-ilman-rahamaaran-vahvistamista-belgiassa/
11.9.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lapsen tapaamisoikeuteen liitetyn uhkasakon tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

Unionin tuomioistuin antoi Suomen korkeimman oikeuden tekemään ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-4/14, Bohez. KKO:n ennakkoratkaisupyyntö koski lapsen tapaamisoikeuden toteutumiseksi Belgiassa asetetun uhkasakon täytäntöönpanoa Suomessa. KKO haluaa ennakkoratkaisukysymyksillään selvittää, voidaanko Belgiassa lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen tehosteeksi asetettu uhkasakko panna täytäntöön Suomessa. Suomi on katsonut, että Belgiassa lapsen tapaamisoikeuden turvaamiseksi asetettu uhkasakko ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-lapsen-tapaamisoikeuteen-liitetyn-uhkasakon-tunnustamisesta-ja-taytantoonpanosta/
22.6.2015 Oikeusuutiset

Lapsen kotipaikka ei ollut siirtynyt Viroon, lasta ei palautettu

KKO:2015:44 Lapsen palauttaminen – Asuinpaikka – Haagin sopimus – Bryssel IIa -asetus Lapsen äiti oli elokuussa 2013 muuttanut marraskuussa 2012 syntyneen lapsensa kanssa Virosta Suomeen tarkoituksenaan jäädä tänne pysyvästi asumaan. Virolaisen tuomioistuimen mukaan äidillä oli oikeus päättää lapsen asuinpaikasta. Suomen sosiaaliviranomaiset olivat syyskuussa 2014 päättäneet lapsen kiireellisestä sijoituksesta isänsä luokse…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/lapsen-kotipaikka-ei-ollut-siirtynyt-viroon-lasta-ei-palautettu/
13.11.2014 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Bryssel II a -asetuksen soveltamisesta

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Toimivalta vanhempainvastuun alalla – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – 12 artiklan 3 kohta – Naimattomien vanhempien lapsi – Oikeuspaikkasopimus – Vireillä olevan liitännäisen asian puuttuminen – Toimivallan hyväksyminen – Tuomioistuimen toimivallan kiistää asianosainen, joka on saattanut asian…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/eun-tuomioistuimen-tuomio-bryssel-ii-a-asetuksen-soveltamisesta/
16.4.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio tarkastelee kansainvälisten perheiden ongelmia ja pyytää ehdotuksia lisätoimenpiteistä

Euroopan komission 15.4. julkaisemassa kertomuksessa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin kansainväliset pariskunnat (eli pariskunnat, joiden puolisot ovat eri maiden kansalaisia) edelleen törmäävät yrittäessään ratkaista avioliittoaan tai lastensa huoltoa koskevia ongelmia rajatylittävissä tilanteissa Kansalaisten lisääntynyt liikkuvuus Euroopan unionissa on johtanut siihen, että on yhä enemmän perheitä, joiden jäsenet ovat eri maiden…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/euroopan-komissio-tarkastelee-kansainvalisten-perheiden-ongelmia-ja-pyytaa-ehdotuksia-lisatoimenpiteista/