Belgialaista tapaamisoikeutta turvaavaa uhkasakkoa ei voitu panna täytäntöön Suomessa ilman rahamäärän vahvistamista Belgiassa

24.3.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:23

Euroopan unionin oikeus
Uhkasakko – Uhkasakkopäätöksen julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi
Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano – Bryssel IIa -asetus

Belgialainen tuomioistuin oli päätöksellään määrännyt A:n ja B:n
yhteiset lapset asumaan A:n luona ja lasten oikeudesta tavata B:tä.
Samalla tuomioistuin oli asettanut tapaamisoikeuden toteutumisen
turvaamiseksi uhkasakon, joka A:n oli suoritettava B:lle. B vaati
päätöksen julistamista täytäntöönpanokelpoiseksi uhkasakon osalta.

B:n
hakemukseen sovellettiin Bryssel IIa -asetusta. Uhkasakon
täytäntöönpanokelpoiseksi julistamisen edellytyksenä oli, että sen
lopullinen rahamäärä oli vahvistettu tuomiovaltion tuomioistuimessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments