6.9.2021

Sovittelun supersyksy käynnistyy

Koronapandemia on ruuhkauttanut tuomioistuimet, jotka ennen pandemiaakin kärsivät resurssien puutteesta. Oireellista on, että riitajuristina on alkanut pitää normaalina sitä, että kirjallisen valmistelukierroksen jälkeen suullista valmisteluistuntoa tarjotaan käräjäoikeudessa vuoden päähän. Asiakkaan näkökulmasta tilanne ei kuitenkaan ole normaali, vaan kestämätön – useita vuosia kestävä riitely kuluttaa sekä taloudellisia että henkisiä voimavaroja.

Jutturuuhkien syitä ja ratkaisuvaihtoehtoja on toki mietitty paljon. Mielestäni tähän saakka on kuitenkin liian vähälle huomiolle jäänyt sovittelu yhtenä olennaisena ratkaisukeinona. Viime vuosina käräjäoikeuksissa on saatettu vireille laajoja riita-asioita suuruusluokassa 8 000–9 000 asiaa, mutta käräjäoikeus on antanut tuomion vain alle 3 000 asiassa. Toisin sanoen vireille saatetuista laajoista riita-asioista sovitaan ilman tuomiota yli puolet tuomioistuinsovittelussa, valmisteluistunnon sovintoneuvottelussa tai muuten osapuolten välisissä neuvotteluissa. Voi perustellusti kysyä, miksi näitä tuomioistuinprosessin aikana sovittuja asioita ei sovita kokonaan tuomioistuimen ulkopuolella? Tällöin tuomioistuimen resurssit voidaan varata niille jutuille, jotka aidosti vaativat lainkäyttöratkaisua.

Asianajajaliitto osallistuu tuomioistuinten jutturuuhkan purkamiseen Sovittelun supersyksyksi nimetyllä pro bono -kampanjalla, joka alkaa lokakuun alusta ja kestää vuoden 2021 loppuun. Kampanjan ideana on, että Asianajajaliiton sovittelijaluetteloon hyväksytty, sovittelijakoulutuksen saanut asianajaja sitoutuu sovittelemaan riidan veloituksetta. Kampanjaan on sitovan suostumuksensa antanut jo lähes 80 sovittelijaa ja varsin moni näistä sovittelijoista on sitoutunut sovittelemaan useamman riidan. Kampanjan aikana on siten edellytykset sovitella yli 200 riitaa. Riidan osapuolten yhteydenoton jälkeen sovitteluvaliokunta ehdottaa riitaan sopivan sovittelijan huomioon ottaen muun muassa sovittelijan osaamisalueen, paikkakunnan sekä sovittelulta toivotun kielen.

Kampanjalla Asianajajaliitto haluaa myös osaltaan tehdä tunnetuksi asianajajasovittelua. Asianajajasovittelu on ollut kasvusuunnassa, mutta sen täyttä potentiaalia ei ole otettu käyttöön. Erityisesti liike-elämän riidoissa asianajajasovittelulla on paljon tarjottavaa vaihtoehtona tuomioistuinsovittelulle. Asianajajasovittelussa osapuolten välinen riita pysyy kokonaisuudessaan luottamuksellisena ja siten pois julkisuudesta. Sovittelijan valinnassa voidaan ottaa huomioon myös sovittelijalla oleva erityisasiantuntemus tietyltä oikeudenalalta. Asianajajasovittelussa voidaan tuomioistuinsovittelua joustavammin ottaa huomioon kielikysymykset ja sovitella juttu vaikkapa englanniksi.

Miksi asianajajien omaa sovittelua ei hyödynnetä enemmän? Oman käsitykseni mukaan tämä johtuu pääosin siitä, että menettelyä ja sen hyötyjä ei edelleenkään tunneta tarpeeksi. Olen myös kuullut, että osapuolille tärkeää riitaa ei uskalleta antaa soviteltavaksi kollegalle, jonka sovitteluosaamisesta ei ole omakohtaista kokemusta. Suomeksi sanottuna: pelätään sovittelun epäonnistumista ja siinä samalla ehkä sitä, että arvostelukyky joutuisi päämiehen silmissä kyseenalaiseksi.

Näkökulma tulisi kääntää. Sovittelussa on yleensä varsin paljon voitettavaa, mutta vain vähän hävittävää. Esimerkiksi tuomioistuinsovitteluista sovitaan noin 70–80 %. Varsin merkittävä osa riidoista sovitaan myöhemmin sovitteluistunnon jälkeen. Tämä johtuu siitä, että sovittelussa riidan osapuolet usein ensimmäistä kertaa aidosti keskustelevat keskenään omasta riidastaan, sen merkityksestä heille ja riidan ratkaisuvaihtoehdoista. Toisen näkökulman kuunteleminen lähentää osapuolia ja johtaa poikkeuksetta parempaan lopputulokseen kuin se polku, jossa näitä keskusteluja ei käydä lainkaan.

Sovittelun supersyksy -kampanja antaa erinomaisen mahdollisuuden kokeilla asianajajasovittelua matalalla kynnyksellä. Sovitteluvaliokunta ja arvokkaan työpanoksensa luvanneet sovittelijat ovat valmiina kampanjan aloitukseen.

Pallo on nyt sinulla, hyvä kollega.

Lue lisää Sovittelun supersyksy -kampanjasta ja pyydä sovittelua

Kirjoittaja

Antti Pulkkinen

Asianajaja, Asianajajaliiton sovitteluvaliokunnan puheenjohtaja

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments