26.3.2020

Hyvää arkea tarvitaan kriisiaikanakin

Kun tämä Asianajajaliiton blogi päätettiin perustaa, ei ollut vielä mitään aavistusta siitä, millaisissa poikkeusoloissa blogi avataan. Tarkoitukseni oli tässä ensimmäisessä blogikirjoituksessa käsitellä yleisesti asianajajien merkitystä oikeusvaltion turvaajina. Nyt päädyin toisenlaiseen näkökulmaan.

Koronavirusepidemian rajoittamisessa on tärkeintä suojata riskiryhmät tartunnalta ja saada epidemia pysymään hallinnassa. Terveydenhuollon resurssit pitää turvata, kuten on toimittukin. Meidän jokaisen velvollisuutena on noudattaa annettuja ohjeita. Ensisijaisesti myös jokaisen asianajajan tulee huolehtia omasta ja läheistensä sekä toimiston työntekijöiden ja asiakkaiden terveydestä. Meillä on kuitenkin myös työmme tehtävänä.

Asianajajaliiton missio on Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Asianajajat ovat yksityis- ja yritysasiakkaidensa apuna ja tukena monenlaisissa oikeudellisissa asioissa. Usein asia on asiakkaalle hyvin tärkeä. Lapsen huoltoriita tai talokauppajuttu on yksityiselle ihmiselle kerran elämässä vastaan tuleva tilanne, jonka ratkaisemisesta riippuu perheen koko tulevaisuus monessakin suhteessa. Rikoksen uhri tai rikoksesta epäilty haluavat ratkaisun asiaan. Yritys saattaa olla erimielisyyksissä tärkeän sopimuskumppaninsa kanssa tai hakemassa muutosta esimerkiksi suuressa hankinta- tai kaavoitusasiassa. Epidemia ja sen rajoitustoimet ovat jo saattaneet monet yritykset vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen.  

Oikeusvaltiossa on aina riippumaton ja ammattitaitoinen asianajajakunta, jonka puoleen ihmiset ja yritykset voivat oikeudellisissa ongelmissaan kääntyä. Usein kysymys on oikeudellisesta neuvonnasta tai vaikkapa sopimuksen laatimisesta, mutta välistä asiat edellyttävät tuomioistuimen ratkaisua. Tuomioistuinten mahdollisimman häiriötön toiminta tulee turvata poikkeusoloissakin, kuten Lauri Koskentausta omassa blogikirjoituksessaan toteaa. Kun oikeudenkäynnit Suomessa kestävät tavallisissakin oloissa liian pitkään, ei asioita voida nyt lykätä epämääräiseen tulevaisuuteen. Etäasiointia pitää voimakkasti lisätä.

Uudenmaan liikkumisrajoitukset koskevat tietenkin myös monia asianajajia. Tätä kirjoitettaessa tarkat tulkinnat eivät vielä ole tiedossa, mutta uskon, että asianajajat pystyvät välttämättömät työtehtävänsä hoitamaan. Liiton hallitus päättää ylimääräisessä etäkokouksessaan 1.4. suosituksesta asianajajan velvollisuuksista näissä poikkeusoloissa.

Kuluneiden kahden viikon aikana myös kaikki asianajajat ja asianajotoimistot ovat organisoineet työtavat uusiksi. Toimistoista on siirrytty etätöihin. Tietotyöläiselle se on helpompaa kuin monelle muulle, mutta ei ongelmatonta. Monessa toimistossa merkittävä osa aineistosta on edelleen paperilla. Asianajajia koskee tiukka salassapitovelvollisuus, joten kotona ei voi levitellä asiakirjoja eikä käydä puheluita tai Teams-palavereja muiden perheenjäsenten kuullen. Vielä näitä käytännön ongelmia tärkeämpää on työpaikan sosiaalisten kontaktien menettäminen. Asianajotoimistoissa usein pohditaan asioita yhdessä, joko varsinaisena tiiminä, joka hoitaa asiakkaan asiaa, tai vapaamuotoisena sparraamisena. Ryhmätyövälineitä tietenkin on myös etätyöhön. Toivon, että niitä käytetään ahkerasti. Ja mainio idea on ollut pitää etäkahvitaukoja, jotka omassakin toimistossani aloitettiin tällä viikolla.  

Asianajajatkin ovat ihmisiä. Arkinen työntekomme on nyt tavallisia aikoja vaikeampaa. Lisäksi asiakkaillamme on nyt vaikeita ja tärkeitä asioita, kun poikkeusolot koettelevat perhesopua, perheen taloudellista tilannetta tai yrityksen kassaa. Moni ammattilainen näkee, että asiat tulevat menemään todella vaikeiksi. Hyvä asianajaja eläytyy jossain määrin asiakkaansa asiaan. Henkinen kuormitus voi muodostua suureksi myös asianajajalle, varsinkin jos sitä ei voi jakaa kollegojen kanssa. Kannustan myös Asianajajaliiton paikallisosastoja miettimään tapoja vapaamuotoiseen yhteydenpitoon etäyhteyksin.

Etätyö ei saa tarkoittaa sitä, että kaikki kotonaoloaika on työaikaa. Työpäivä ja työasiat pitää erottaa muusta arjesta, olipa kotona sitten yksin tai vaikka pienten lasten kanssa. Työ-, lasten koulunpito- ja muut vuorot on paikallaan puolison kanssa sopia selvästi, toki tarvittaessa joustaen. Työasioita on syytä etääntyä tekemään mahdollisimman kauas muista kotona olevista – muutenkin kuin asianajosalaisuuden vuoksi.

Kuntosalille tai teatteriin ei pääse, mutta kotona voi jumpata ja kuunnella musiikkia ja kävelylle voi lähteä. Olen omiin etätyöpäiviini sovittanut päiväkävelyn lounaan jatkoksi, ja kevätaurinko on antanut kovasti lisää virtaa iltapäivän työhön. Arkeen voi hankkia iloa tilaamalla lounaan tai vaikka kukat kotiinkuljetuksena. Jaksamme hoitaa asiakkaidemme asioita vain, jos huolehdimme omasta ja työtovereidemme jaksamisesta.

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja

@JarkkoRuohola

Kirjoittaja

Jarkko Ruohola

Asianajaja, Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja 2016–2020, Head of the Finnish delegation to the CCBE

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments