Generic filters
Exact matches only
24.4.2023 Oikeusuutiset

Uhkaavat sähköpostiviestit valvontaeläinlääkärille olivat virkamiehen vastustamista

KKO:2023:27 Virkamiehen vastustaminen Valvontaeläinlääkäri B oli tehnyt eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen A:n tilalle ja sittemmin tehnyt A:ta koskevan eläinsuojelupäätöksen. A oli tarkastuksen jälkeen ennen eläinsuojelupäätöksen tekemistä lähettänyt B:lle viestin, jossa oli muun ohella kertonut tulevansa päälle kuin puuma ja tuhoavansa uhan vaikka viimeisenä tekonaan sekä kehottanut B:tä muotoilemaan päätöksen vähemmän ehdottomaan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/uhkaavat-sahkopostiviestit-valvontaelainlaakarille-olivat-virkamiehen-vastustamista/
11.4.2023 Oikeusuutiset

Lähes kaksi vuotta ehdotonta vankeutta tuomarien, syyttäjien ja haastemiesten uhkailusta ja vainoamisesta

Hel­HO:2022:10 Vainoaminen – Laiton uhkaus – Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A oli lähettänyt lukuisia epäasiallisia, loukkaavia ja uhkaavia viestejä useille hänen asioitaan käsitelleille virkamiehille. Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi kolme vainoamista, viisi virkamiehen väkivaltaista vastustamista ja neljä laitonta uhkausta sekä määrännyt hänelle näistä rikoksista yhteisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/lahes-kaksi-vuotta-ehdotonta-vankeutta-tuomarien-syyttajien-ja-haastemiesten-uhkailusta-ja-vainoamisesta/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Vapaa-ajalla kotonaan järjestystä ylläpitänyt poliisi ei käyttänyt julkista valtaa – syyte virkamiehen vastustamisesta hylättiin

KKO:2022:10 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Julkisen vallan käyttö – Poliisi – Poliisimiehen toimimisvelvollisuus A oli huutanut asunnossaan tappouhkauksia poliisiksi tietämälleen naapurilleen B:lle. Tämän jälkeen A oli mennyt B:n asunnon ovelle, jolloin B oli avannut oven ja ottanut A:n hallintaotteeseen ja lähtenyt kuljettamaan tätä pois. A oli rimpuillut vastaan, ja B…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/vapaa-ajalla-kotonaan-jarjestysta-yllapitanyt-poliisi-ei-kayttanyt-julkista-valtaa-syyte-virkamiehen-vastustamisesta-hylattiin/
17.7.2021 Oikeusuutiset

Sylkeminen ei ole virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen tunnusmerkistössä tarkoitettua väkivallan käyttämistä

KKO:2021:56 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Haitanteko virkamiehelle Vankeusvanki A oli sylkäissyt verta sisältävää sylkeä vankilan vartijan kasvoille ilmoittaen, että hänellä oli HIV-tartunta. A:ta syytettiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. A:n menettely ei täyttänyt rikoslain 16 luvun 1 §:ssä säädettyä väkivallan käyttämistä tai sillä uhkaamista koskevaa tunnusmerkkiä. A:n syyksi luettiin haitanteko virkamiehelle. KKO:2021:56

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/sylkeminen-ei-ole-virkamiehen-vakivaltaisen-vastustamisen-tunnusmerkistossa-tarkoitettua-vakivallan-kayttamista/
3.6.2020 Oikeusuutiset

THO: Sylkäisemisellä virkamiehelle aiheutettua sairastumisen vaaraa ei pidetty väkivallan käyttönä

THO:2020:4 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen – Väkivallan käyttö A oli sylkäissyt virkatehtävää suorittavaa poliisia kasvoihin ilmoittaen, että hänellä on C-hepatiitti. Sylkeä oli mennyt poliisin suuhun ja silmään, ja poliisi oli joutunut olemaan puoli vuotta C-hepatiittiseurannassa. Kysymys siitä voidaanko sylkäisyä pitää rikoslain 16 luvun 1 §:ssä tai 2 §:ssä tarkoitettuna väkivallan käyttämisenä.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/tho-sylkaisemisella-virkamiehelle-aiheutettua-sairastumsien-vaaraa-ei-pidetty-vakivallan-kaytona/
4.4.2019 Oikeusuutiset

KKO: Laiton uhkaus sisältyi virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen

KKO:2019:31 Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Laiton uhkaus Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Toissijaisuuslauseke Syyttäjä oli vaatinut rangaistusta A:lle virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä kahdesta laittomasta uhkauksesta, kun A oli suusanallisesti uhannut väkivallalla kaupungin lastensuojelutoimessa työskennelleitä kahta sosiaalityöntekijää tai uhannut muuten käyttää väkivaltaa sosiaalityöntekijöiden virkatoimien johdosta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/kko-laiton-uhkaus-sisaltyi-virkamiehen-vakivaltaiseen-vastustamiseen/