Uhkaavat sähköpostiviestit valvontaeläinlääkärille olivat virkamiehen vastustamista

24.4.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:27 Virkamiehen vastustaminen

Valvontaeläinlääkäri B oli tehnyt eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen A:n tilalle ja sittemmin tehnyt A:ta koskevan eläinsuojelupäätöksen. A oli tarkastuksen jälkeen ennen eläinsuojelupäätöksen tekemistä lähettänyt B:lle viestin, jossa oli muun ohella kertonut tulevansa päälle kuin puuma ja tuhoavansa uhan vaikka viimeisenä tekonaan sekä kehottanut B:tä muotoilemaan päätöksen vähemmän ehdottomaan muotoon. A oli lähettänyt viestejä myös eläinsuojelupäätöksen tekemisen jälkeen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A oli syyllistynyt virkamiehen vastustamiseen ennen eläinsuojelupäätöksen tekemistä lähettämällään viestillä mutta ei enää eläinsuojelupäätöksen tekemisen jälkeen lähettämillään viesteillä.

16. Korkein oikeus katsoo, että viesti kokonaisuutena arvioituna sisältää selvän uhkauksen väkivallan käyttämisestä. Se, että A tämän jälkeen kehottaa muotoilemaan päätöksen vähemmän ehdottomaksi ja toteuttamiskelpoiseksi, liittää väkivallan käyttöä koskevan uhkauksen B:n tulevaan virkatoimeen eli eläinsuojelupäätökseen. Väkivallan käyttöä koskeva uhkaus täyttää siten virkamiehen vastustamisen tunnusmerkistön.

KKO:2023:27

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments