Generic filters
Exact matches only
13.6.2024 Oikeusuutiset

Nuuskan salakuljettajaa ei voitu tuomita veropetoksesta – kyse itsekriminointisuojasta

KKO:2024:39 Salakuljetus – Veropetos – Itsekriminointisuoja – Rikokseen osallisuus – Rikoskumppanuus A oli matkustanut kahden kanssavastaajan kanssa henkilöautolla Ruotsiin, jossa jokainen heistä oli ostanut nuuskaa yli tupakkalaissa säädetyn sallitun tuontirajan. He olivat tuoneet nuuskan autolla Suomeen, jonka jälkeen tulliviranomainen oli pysäyttänyt auton. Tulli oli takavarikoinut tuontioikeuden ylittäneen määrän, ja Verohallinto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/nuuskan-salakuljettajaa-ei-voitu-tuomita-veropetoksesta-kyse-itsekriminointisuojasta/
10.6.2024 Oikeusuutiset

Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin tiedoilla verotusyhtymästä ei sellaisenaan ollut välittömiä oikeusvaikutuksia – yhteisomistajalla ei valitusoikeutta rekisteröintiin

KHO:2024:84 Verotusyhtymä – Metsäyhtymän muodostuminen – Yritys- ja yhteisötunnusrekisteri – Y-tunnus – Päätöksen valituskelpoisuus – Rekisteritekninen toimenpide Verohallinto oli viranomaisaloitteisesti muodostanut metsätilan yhteisomistuksen perusteella verotusyhtymän. Yhtymälle oli annettu Y-tunnus, ja yhtymän tiedot oli merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Toinen yhtymän osakkaista oli vastustanut yhtymän perustamista. Verohallinto oli hänen pyynnöstään antanut asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yritys-ja-yhteisotunnusrekisterin-tiedoilla-verotusyhtymasta-ei-sellaisenaan-ollut-valittomia-oikeusvaikutuksia-yhteisomistajalla-ei-valitusoikeutta-rekisterointiin/
1.6.2024 Oikeusuutiset

Yhtiön taseessa olleita asunto-osakkeita ei huomioitu sukupolvenvaihdoshuojennuksessa

Vaa­san HaO: Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Taseaukaisu – Yritysvarallisuus A:n oli tarkoitus lahjoittaa lapselleen B:lle 20 prosentin osuus osakeyhtiö X:n osakkeista. Yhtiön liikevaihdosta pääosa muodostui kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista. B olisi jatkanut lahjana saamallaan omaisuudella yritystoiminnan harjoittamista. A oli hakenut Verohallinnolta ennakkoratkaisua siitä, mikä oli lahjasta suoritettavan lahjaveron määrä.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/yhtion-taseessa-olleita-asunto-osakkeita-ei-huomioitu-sukupolvenvaihdoshuojennuksessa/
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu

Verohallinto Dnro L2024-33 Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2668/00.01.00/2024, 10.5.2023 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROKOHTELU Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ” Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelu” (”Ohjeluonnos”). Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa. 1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii näin ollen painottamaan oikeusvaltioperiaatteen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-yhteison-kayttoomaisuusosakkeiden-luovutusten-verokohtelu/
27.5.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt”

Verohallinto   Dnro L2024-29   Lausuntopyyntönne: Dnro VH/2096/00.01.00/2023, 24.4.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ” RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN TULON VEROTUS – LUONNOLLISET HENKILÖT”   Suomen Asianajajaliitto jäljempänä (”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Rajoitetusti verovelvollisen tulon verotus – luonnolliset henkilöt” (“Verohallinnon ohje”).    Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    1 Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-rajoitetusti-verovelvollisen-tulon-verotus-luonnolliset-henkilot/
14.5.2024 Oikeusuutiset

Tuloverotuksen massamuotoisten julkisten tietojen käsittely perintätoiminnan yhteydessä velallisasiakkaiden maksukykyä arvioitaessa ei ollut yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetulla tavalla lainmukaista

KHO:2024:73 Asiakirjajulkisuus – Tietosuoja – Perintätoiminta – Verotustietojen sähköinen luovuttaminen – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötieto – Henkilötietojen käsittely – Oikeutettu etu – Tasapainotesti Asiassa oli kysymys siitä, oliko pyydettyjen henkilötietojen sähköisessä muodossa tapahtuvalle luovuttamiselle Verohallinnon henkilörekisteristä julkisuuslain 16 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset. Tämä edellytti sen arviointia, oliko tietojen pyytäjällä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/tuloverotuksen-massamuotoisten-julkisten-tietojen-kasittely-perintatoiminnan-yhteydessa-velallisasiakkaiden-maksukykya-arvioitaessa-ei-ollut-yleisessa-tietosuoja-asetuksessa-tarkoitetulla-tavalla-lain/
25.4.2024 Oikeusuutiset

Talousrikoksia ennätyksellinen määrä vuonna 2023 − talouden heikko tilanne näkyy harmaan talouden torjuntatilastoissa

Taloudellisen tilanteen heikkeneminen näkyy talousrikosten, konkurssien ja verovelan määrän kasvuna. Tiedot selviävät harmaan talouden ja talousrikollisuuden vuoden 2023 valvontatuloksista. Lisäksi pakotteiden valvonta on kasvattanut viranomaisten valvontatehtävien määrää. Poliisin tietoon tuli vuonna 2023 lähes 2 400 talousrikosasiaa, joka on noin 15 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/talousrikoksia-ennatyksellinen-maara-vuonna-2023-%e2%88%92-talouden-heikko-tilanne-nakyy-harmaan-talouden-torjuntatilastoissa/
8.4.2024 Oikeusuutiset

VM hanke: Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito

Valtiovarainministeriö on asettanut ohjelman edesmenneen omaisen asioiden vaivattoman hoidon edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on varmistaa läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja edistämällä automaatiota tehostaen siten viranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita. Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/edesmenneen-omaisen-asioiden-vaivaton-hoito/
28.3.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksista “Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja “Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa”

Verohallinto   Dnro L2024-12   Lausuntopyyntönne: 1.3.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSISTA ”SUKUPOLVENVAIHDOS PERINTÖTILANTEISSA” JA ”OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA”   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä lausuntona luonnoksista uusiksi Verohallinnon ohjeiksi ”Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja ”Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa” seuraavaa.     1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksista-sukupolvenvaihdos-perintotilanteissa-ja-osakeyhtion-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/
20.3.2024 Oikeusuutiset

KHO äänesti: Tuliko laiminlyöty ennakonpidätys maksuunpanna 40 %:n vai tunnistetun työntekijän todellisen tätä alemman ennakonpidätysprosentin mukaisena?

KHO:2024:36 Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Toimittamaton ennakonpidätys – Palkka – Ennakonpidätysprosentti – Vastaavuusvaatimus A:n maksettavaksi oli määrätty verotarkastuksen seurauksena toimittamatonta ennakonpidätystä työntekijöiden palkoiksi katsotuista suorituksista. Käytetty ennakonpidätysprosentti oli ollut 40 kaikkien palkansaajien osalta. Asiassa oli ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut määrätä toimittamattomat ennakonpidätykset oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 51 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kho-aanesti-tuliko-laiminlyoty-ennakonpidatys-maksuunpanna-40-n-vai-tunnistetun-tyontekijan-todellisen-tata-alemman-ennakonpidatysprosentin-mukaisena/