Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin tiedoilla verotusyhtymästä ei sellaisenaan ollut välittömiä oikeusvaikutuksia – yhteisomistajalla ei valitusoikeutta rekisteröintiin

10.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:84 Verotusyhtymä – Metsäyhtymän muodostuminen – Yritys- ja yhteisötunnusrekisteri – Y-tunnus – Päätöksen valituskelpoisuus – Rekisteritekninen toimenpide

Verohallinto oli viranomaisaloitteisesti muodostanut metsätilan yhteisomistuksen perusteella verotusyhtymän. Yhtymälle oli annettu Y-tunnus, ja yhtymän tiedot oli merkitty yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Toinen yhtymän osakkaista oli vastustanut yhtymän perustamista. Verohallinto oli hänen pyynnöstään antanut asiassa valituskelpoiseksi tarkoitetun päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että yritys- ja yhteisötunnusrekisterin tiedoilla ei sellaisenaan ollut välittömiä oikeusvaikutuksia. Se, onko kysymyksessä olevalla kiinteistöllä harjoitetusta metsätaloudesta saatava pääomatulo jaettava verotettavaksi yhtymän osakkaiksi merkityillä henkilöillä, sekä heidän osuutensa tähän tuloon ja heidän vastuunsa yhtymän verosta tulivat ratkaistaviksi vasta verotuksen toimittamisen yhteydessä. Mainittujen tietojen merkitsemistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään oli pidettävä vain rekisteriteknisinä toimenpiteinä. Verohallinnon päätöstä ei pidetty valituskelpoisena.

KHO:2024:84

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments