Generic filters
Exact matches only
8.3.2024 Lausunnot

Lausunto ositusvaateen vanhentumista koskevasta arviomuistiosta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-04   Lausuntopyyntönne: VN/24649/2023, 26.1.2024 OSITUSVAATEEN VANHENTUMINEN; ARVIOMUISTIO   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.  1. Sääntelyn tarpeellisuus Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ositusvaateen vanhentumisen sääntelylle on tarve. Erityisesti sääntelyn tarve koskee avioeroon tai avioliiton purkautumisiin liittyviä tilanteita.   Asianajokäytännössä tulee esiin tilanteita, jossa esimerkiksi perunkirjoitusta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-ositusvaateen-vanhentumista-koskevasta-arviomuistiosta/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
28.6.2022 Oikeusuutiset

Kahdeksan yhteisesti omistetun kiinteistön halkominen siten, että kummallekin omistajalle jäi yksi kiinteistö, ei johtanut verotettavaaan luovutusvoittoon

KHO:2022:81 Henkilökohtaisen tulon verotus – Pääomatulo – Omaisuuden luovutus – Luovutusvoitto – Määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvohalkomisen menetelmä – Kiinteistönmuodostamislaki A ja hänen veljensä omistivat yhtä suurin osuuksin kahdeksan kiinteistöä. Kiinteistöjen yhteisomistus oli tarkoitus purkaa toimittamalla yhteishalkominen kokonaisarvohalkomisen menetelmää käyttäen. Yhteishalkomisessa A:n ja hänen veljensä yhteisesti omistamien kiinteistöjen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kahdeksan-yhteisesti-omistetun-kiinteiston-halkominen-siten-etta-kummallekin-omistajalle-jai-yksi-kiinteisto-ei-johtanut-verotettavaaan-luovutusvoittoon/
21.2.2022 Oikeusuutiset

KKO äänesti oliko velallinen luopunut asunto-osakkeen omistuksesta ennen ulosmittausta

KKO:2022:9 Ulosottokaari – Ulosottovalitus – Sivullisen oikeus – Vaihdantasuoja – Todistustaakka Ulosottomies oli ulosmitannut B:n veloista puoliosuuden asunto-osakkeista sillä perusteella, että hänet oli merkitty asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon osakkeiden puoliosuuden omistajaksi. Ulosottovalituksessa toinen yhteisomistaja A väitti ostaneensa B:n osuuden jo ennen ulosmittausta. Kun A ei esittänyt selvitystä siitä, että hän olisi saanut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/kko-aanesti-oliko-velallinen-luopunut-asunto-osakkeen-omistuksesta-ennen-ulosmittausta/
26.4.2021 Oikeusuutiset

Useiden kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen yhteishalkomistoimituksena johtaisi luovutusvoittoverotukseen

Tu­run HAO: Ennakkoratkaisu – Luovutusvoiton veronalaisuus – Kiinteistöjen määräosaisen yhteisomistuksen purkaminen – Yhteishalkominen – Kokonaisarvomenetelmä Ennakkoratkaisun hakijan ja hänen veljensä tarkoituksena oli purkaa yhteisomistussuhteensa (omistusosuudet ½ ja ½) kahdeksan kiinteistön osalta. Toimenpide oli tarkoitus suorittaa maanmittaustoimituksena niin sanotulla yhteishalkomisen kokonaisarvomenetelmällä siten, että osapuolille jaettavat kiinteistöt kokonaisarvoltaan vastaisivat heidän nyt omistamiaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/useiden-kiinteistojen-yhteisomistussuhteen-purkaminen-yhteishalkomistoimituksena-johtaisi-luovutusvoittoverotukseen/
12.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

Dnro 17/2017 Lausuntopyyntönne: MMM020:00/2015, 585/01.01/2017, 1.1.2017 HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS KIINTEISTÖNMUODOSTAMISLAIN, KIINTEISTÖREKISTERILAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA ASEMAKAAVA-ALUEEN KOLMIULOTTEISESTA KIINTEISTÖNMUODOSTAMISESTA SÄÄTÄMISEKSI Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut 1.1.2017 päivätyn lausuntopyynnön, jonka johdosta Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on päättänyt antaa lausuntonsa otsikkoasiasta. Asianajajaliitto lausuu seuraavaa: 1. Esityksen tavoitteet ja lausunnon tausta Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-kolmiulotteisesta-kiinteistonmuodostamisesta-saatamiseksi/
21.3.2016 Oikeusuutiset

Espanjalaisen kiinteistön yhteisomistusta ei voitu purkaa suomalaistuomioistuimen toimin

KKO:2016:21 Euroopan unionin oikeus Kansainvälinen prosessioikeus – Bryssel I -asetus – Suomen tuomioistuimen toimivalta Yhteisomistus – Yhteisomistussuhteen purkaminen Osa Espanjassa sijaitsevien omakotitalon ja kerrostaloasunnon yhteisomistajista teki käräjäoikeudelle yhteisomistussuhteiden purkamista koskevan hakemuksen, jossa vaadittiin uskotun miehen määräämistä myymään omakotitalo ja asunto ja jakamaan saatava kauppahinta yhteisomistajien kesken. Hakemus jätettiin tutkimatta, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/espanjalaisen-kiinteiston-yhteisomistusta-ei-voitu-purkaa-suomalaistuomioistuimen-toimin/
13.11.2015 Oikeusuutiset

Osituksen oikeusvoima ulottuu kommandiittiyhtiöön, jonka yhtiömiehiä puolisot olivat.

VaaHO:2015:11 Perusteettoman edun palautus Ositus Oikeusvoima Pesänjakaja on 30.6.2011 toimittanut osituksen A:n ja B:n välillä. Osituksessa on ratkaistu puolisoiden väliset taloudelliset suhteet myös Kiinteistö Oy D:n osakkeiden ja C Ky:n osalta. Osituksessa pesänjakaja on katsonut puolisoiden omistavan yhdessä puoliksi (½) Kiinteistö Oy D:n osakkeet 11411 – 14130, jotka ovat oikeuttaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/osituksen-oikeusvoima-ulottuu-kommandiittiyhtioon-jonka-yhtiomiehia-puolisot-olivat/
23.6.2015 Oikeusuutiset

Uskottu mies määrättiin hoitamaan ja hallinnoimaan yhteisomistuksessa ollutta omaisuutta

KKO:2015:47 Yhteisomistus – Yhteisomistussuhteen purkaminen – Uskottu mies – Uskotun miehen tehtävät Oikeudenkäyntikulut A ja B omistivat yhteisesti asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Asunnossa asui B:n äiti C, jolla oli isännöitsijätodistuksen mukaan elinikäinen vastikkeeton hallintaoikeus asuntoon. A oli kiistänyt hallintaoikeuden. A vaati uskotun miehen määräämistä yhteisomistussuhteen purkamiseksi ja asunto-osakkeiden myymiseksi. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/uskottu-mies-maarattiin-hoitamaan-ja-hallinnoimaan-yhteisomistuksessa-ollutta-omaisuutta/
13.10.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeus arvioi oikeuskanslerin valituksesta oliko kyse oikeudenkäyntiavustajan tehtävästä

Oikeuskansleri katsoi valituksissaan valvontalautakunnan tulkinneen oikeudenkäyntiavustajalaissa tarkoitetun oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtävän käsitettä liian laajentavasti Valvontalautakunta on kahdessa käsiteltävänään olleessa valvonta-asiassa tulkinnut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävän käsitettä laveasti. Käsitteen tulkinnanvaraisuuden vuoksi oikeuskansleri haki valittamalla muutosta Helsingin hovioikeudessa valvontalautakunnan ratkaisuihin. Ensimmäisessä valvonta-asiaa koskevassa ratkaisussaan valvontalautakunta oli 27.3.2014 määrännyt luvan saaneelle oikeudenkäyntiavustajalle huomautuksen,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/hovioikeus-arvioi-oikeuskanslerin-valituksesta-oliko-kyse-oikeudenkayntiavustajan-tehtavasta/