A:lla oli edellytykset saada entinen avopuoliso B häädetyksi omakotitalosta, vaikka B oli moittinut jakajan ratkaisua kiinteistön omistuksesta

24.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2024:2 Hallintaoikeus – Kanne – Kanteen ennenaikaisuus – Oikeussuojan tarve – Avoliitto – Omaisuuden erottelu

B oli avopuolisoiden välisessä omaisuuden erottelussa vaatinut yhteisomistussuhteen vahvistamista A:n nimissä olevaan kiinteistöön. Pesänjakajan ratkaisussa oli todettu A:n omistavan kiinteistön yksin, mitä ratkaisua B oli moittinut.

A oli kanteessaan vaatinut, että B velvoitetaan häädön uhalla muuttamaan ja luovuttamaan kiinteistön ja omakotitalon hallinta A:lle.

Kysymys siitä, oliko B:llä oikeus hallita kiinteistöä ja kiinteistöllä sijaitsevaa omakotitaloa. Asiassa oli arvioitava lisäksi se, oliko A:n kanne ennenaikainen sillä perusteella, että B oli omaisuuden erottelussa vaatinut yhteisomistussuhteen vahvistamista eikä mainittu pesänjakajan antama ratkaisu kiinteistön omistuksesta ollut lainvoimainen.

Asiassa oli edellytykset todeta, että B:llä ei ollut oikeutta hallita kiinteistöä ja omakotitaloa. Koska A:lla oli oikeudellinen tarve saada asiassa ratkaisu, kanne ei ollut ennenaikainen sen vuoksi, että B oli moittinut pesänjakajan ratkaisua eikä pesänjakajan ratkaisu siten ollut saanut lainvoimaa.

THO:2024:2

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments