VM hanke: Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito

8.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtiovarainministeriö on asettanut ohjelman edesmenneen omaisen asioiden vaivattoman hoidon edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on varmistaa läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja edistämällä automaatiota tehostaen siten viranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita.

Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai yritystapahtumien ympärille kiinnittyvät julkiset ja yksityiset palvelut niin, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Yhtenä tällaisena kokonaisuutena turvataan edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito.

Tällä hetkellä edesmenneen omaisen asioiden hoitaminen on läheisille pitkä ja raskas prosessi, johon liittyy asiointia eri viranomaisten kanssa, usein myös paperisessa muodossa. Läheisen arjen hankaloittamisen lisäksi nykyinen toimintamalli on raskas ja kustannustehoton myös viranomaisille ja muille palveluntarjoajille.  Palvelujen digitalisoinnin, automaation ja tiedon tehokkaamman hyödyntämisen avulla on mahdollista sujuvoittaa kuolinpesän ja sen osakkaiden asiointia sekä tuottaa positiivisia tuottavuusvaikutuksia viranomaisten toimintaan.

Osana ohjelmaa tuotetaan uusina palveluina esimerkiksi kansalaisen sähköinen asiointipalvelu, sähköinen perukirja ja kuolinpesän osakasrekisteri. Kuolinpesä saa jatkossa yksilöivän tunnuksen, jota se voi käyttää sähköisessä asioinnissa. Uudet sähköiset palvelut helpottavat myös paperiasiointia, joka säilyy mahdollisena tulevaisuudessakin. Alustavan aikataulun mukaan uusien palvelu-jen käyttöönotot ja tarvittavan lainsäädännön voimaantulo tapahtuisivat vuosien 2026 ja 2027 aikana.

Ohjelman toimeenpanosta, rahoituksesta ja siihen sisältyvien kehityshankkeiden kokonaiskoordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö. Kehitystyön toteuttavat Digi- ja väestötietovirasto ja Ve-rohallinto omissa kehityshankkeissaan. Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö valmistelevat tarvittavat säädösmuutokset yhteistyössä lainsäädäntötyöryhmässä.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments