Generic filters
Exact matches only
8.4.2024 Oikeusuutiset

VM hanke: Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito

Valtiovarainministeriö on asettanut ohjelman edesmenneen omaisen asioiden vaivattoman hoidon edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on varmistaa läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja edistämällä automaatiota tehostaen siten viranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita. Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/edesmenneen-omaisen-asioiden-vaivaton-hoito/
30.11.2022 Oikeusuutiset

AOA: Ulosottomies ei menetellyt väärin kun ulosmittasi kuolinpesän varat ennen hautajais- ja pesänselvityskulujen maksamista

Kantelija pyysi tutkimaan Ulosottolaitoksen Helsingin toimipaikan menettelyä vainajan veronpalautuksen ja toistuvaistulon ulosmittauksessa. Kantelija oli 1.3.2021 ilmoittanut ulosottovelallisen menehtymisestä ulosottoon. Ulosottomies oli luvannut ottaa ulosottoperinnässä huomioon kohtuulliset hautajais- ja pesänselvityskulut, jotka olivat olleet noin 5.300 euroa. Kuitenkin kantelun mukaan velallisen kuoleman jälkeen 19.3.2021 maksettu palkka oli ulosmitattu, kuten myös vainajalle syksyllä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/aoa-ulosottomies-ei-menetellyt-vaarin-kun-ulosmittasi-kuolinpesan-varat-ennen-hautajais-ja-pesanselvityskulujen-maksamista/
9.6.2022 Oikeusuutiset

Pesän osakas sai ajaa kannetta pesän hyväksi, vaikka pesään oli määrätty pesänselvittäjä kun tämä ei ryhtynyt kannetta ajamaan

KKO:2022:39 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus X:n kuolinpesä oli määrätty pesänselvittäjän hallintoon. Pesän osakas A oli vaatinut, että pesänselvittäjä ryhtyy ajamaan kannetta X:n tekemän kiinteistön kaupan peräyttämiseksi. Pesänselvittäjä oli ilmoittanut, ettei hän ryhdy ajamaan kannetta, ja antanut A:lle osoituksen ajaa kannetta omissa nimissään pesän hyväksi. Pesänselvittäjä oli perustellut ratkaisuaan muun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/pesan-osakas-sai-ajaa-kannetta-pesan-hyvaksi-vaikka-pesaan-oli-maaratty-pesanselvittaja-kun-tama-ei-ryhtynyt-kannetta-ajamaan/
14.12.2021 Oikeusuutiset

Kuolinpesän osakkaalla oli oikeus ajaa kannetta pesän lukuun kun pesänselvittäjä oli kanteiden ajamisesta kieltäytynyt

Vaa­HO:2021:10 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus Pesänselvittäjä oli kieltäytynyt ajamasta kuolinpesän osakas B:n nostamia kanteita ja antanut tälle osoituksen kanteiden ajamiseen. B oli esittänyt riittävän vahvoja perusteita poiketa lainsäätäjän perintökaaren 19 luvun 13 §:ssä pääsäännöksi määrittelemästä pesänselvittäjän kanneoikeudesta, joten B:llä katsottiin olevan oikeus ajaa kanteita pesänselvittäjältä saamansa valtuutuksen nojalla omissa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kuolinpesan-osakkaalla-oli-oikeus-ajaa-kannetta-pesan-lukuun-kun-pesanselvittaja-oli-kanteiden-ajamisesta-kieltaytynyt/
12.2.2021 Oikeusuutiset

Kiinteistöön pidätetty hallintaoikeus katsottiin lakanneeksi siitä luopumisen perusteella

KKO:2021:10 Perintökaari – Pesänselvitys – Pesänselvittäjä – Hallintaoikeus – Hallintaoikeuden lakkaaminen – Vahingonkorvaus B oli saanut kiinteistön lahjana äidiltään A:lta ja perintönä isältään elinikäisen hallintaoikeuden jäädessä A:lle. A oli terveydentilansa vuoksi muuttanut pois kiinteistöltä. Kiinteistötietojärjestelmän merkintä A:n hallintaoikeudesta oli sittemmin A:n ja B:n yhteisestä hakemuksesta poistettu. B oli tämän jälkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kiinteistoon-pidatetty-hallintaoikeus-katsottiin-lakanneeksi-siita-luopumisen-perusteella/
4.2.2020 Oikeusuutiset

Jos pesänselvittäjä on määrätty, vain hän voi ajaa korvauskannetta kuolinpesän puolesta

KKO:2020:9 Perintökaari – Pesänselvitys – Asiavaltuus Kuolinpesän ollessa pesänselvittäjän hallinnossa kuolinpesän osakkailla ei ollut oikeutta omissa nimissään kuolinpesän hyväksi ajaa kolmansia vastaan selvitykseen kuuluvaa vahingonkorvauskannetta, vaikka pesänselvittäjä oli hyväksynyt kanteen ajamisen ja toiminut asiassa osakkaiden asiamiehenä. (Ään.) Ks. KKO:2006:29   “Syynä järjestelylle on ollut kuolinpesän osakkaiden kotivakuutuksiin liittyvän oikeusturvaedun hyödyntäminen.”…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/jos-pesanselvittaja-on-maaratty-vain-han-voi-ajaa-korvauskannetta-kuolinpesan-puolesta/
27.5.2015 Oikeusuutiset

OM: EU:n perintöasetusta aletaan soveltaa elokuussa

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa tulevana kesänä, 17. elokuuta. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta Tasavallan presidentti vahvisti  22.5. EU:n perintöasetuksen sekä sen johdosta uudistetun pohjoismaisen perintösopimuksen edellyttämät lainmuutokset tulemaan voimaan 17.8.2015.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/om-eun-perintoasetusta-aletaan-soveltaa-elokuussa/
16.5.2013 Oikeusuutiset

Virheellisesti menetellyttä pesänselvittäjää ja -jakajaa ei vapautettu tehtävästään

KKO:2013:32 Perintökaari – Pesänselvitys – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Testamentti Pesänselvitystä ja perintökaaren 3 luvun mukaista pesänjakoa toimittanut pesänselvittäjä ja -jakaja oli löytänyt kuolinpesän asunnosta perittävän ja tämän puolison keskinäisen testamentin, jossa oli toissijaismääräys. Toimitusmies katsoi, että testamentin saajiksi tulivat jälkeen eläneen sukulaiset ja antoi testamentin tiedoksi ensiksi kuolleen perillisille.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/virheellisesti-menetellytta-pesanselvittajaa-ja-jakajaa-ei-vapautettu-tehtavastaan/