OM: EU:n perintöasetusta aletaan soveltaa elokuussa

27.5.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansainvälisiä perintöasioita koskevaa EU-asetusta aletaan soveltaa tulevana kesänä, 17. elokuuta. Asetus yhtenäistää ja yksinkertaistaa sellaisten perintöasioiden hoitamista, joilla on liittymiä useampaan jäsenvaltioon. Asetuksella ei ole vaikutusta kansallisten perintöasioiden hoitoon eikä se koske verotusta

Tasavallan presidentti vahvisti  22.5. EU:n
perintöasetuksen sekä sen johdosta uudistetun pohjoismaisen
perintösopimuksen edellyttämät lainmuutokset tulemaan voimaan 17.8.2015.

Uusi EU-asetus sisältää säännökset siitä, minkä jäsenvaltion
tuomioistuin on toimivaltainen kansainvälisessä perintöasiassa ja siitä,
minkä valtion lakia perintöasiaan sovelletaan. Asetus sisältää myös
säännökset perintöä koskevien päätösten tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta EU-valtioissa.

Pääsääntönä on, että toimivalta
kuolinpesän selvityksessä ja perinnönjaossa on sen jäsenvaltion
tuomioistuimella, jossa perittävällä oli kuollessaan asuinpaikka, ja
sovellettavaksi tulee tämän valtion laki. Perittävä voi kuitenkin
elinaikanaan määrätä testamentilla, että hänen perintöönsä sovelletaan
sen maan lakia, jonka kansalainen hän valinnan tehdessään tai
kuollessaan on. – Ennen asetuksen soveltamispäivää tehty lainvalinta jää
voimaan.

Eurooppalainen perintötodistus käyttöön

Käyttöön
otetaan 17.8.2015 alkaen niin sanottu eurooppalainen perintötodistus,
jonka avulla perilliset, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön
hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa
jäsenvaltiossa. Tämä helpottaa perintöasioiden hoitamista tilanteissa,
joissa perittävällä oli omaisuutta useissa jäsenvaltioissa.

Eurooppalaista
perintötodistusta voi hakea perittävän kuoleman jälkeen siinä
valtiossa, jolla on toimivalta perintöä koskevassa asiassa. Todistuksen
käyttö on vapaaehtoista. Suomessa perintötodistuksen tulee antamaan
Helsingin maistraatti.

Muutokset huomioon myös Pohjoismaiden kesken

EU:n
perintöasetuksen voimaantuloon liittyen Pohjoismaat ovat sopineet
perintöä, testamenttia ja pesänselvitystä koskevaan pohjoismaiseen
perintösopimukseen tehtävistä muutoksista, joilla sen lainvalintaa
koskevat määräykset on saatettu vastaamaan EU:ssa sovellettavia
säännöksiä. EU-asetuksen voimaantulon jälkeen pohjoismaista
perintösopimusta sovelletaan Suomessa ja Ruotsissa kuitenkin vain hyvin
rajoitetusti.

Poikkeukset

Iso-Britannia ja
Irlanti ovat jättäytyneet EU:n perintöasetuksen soveltamisen
ulkopuolelle. Tanska ei osallistu EU:n siviilioikeudelliseen
yhteistyöhön. Uusi asetus ei sido näitä valtioita.

Lisätietoa

Taloussanomat: Nyt tarkkana, pian voi saada velkaa perinnöksi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments