Virheellisesti menetellyttä pesänselvittäjää ja -jakajaa ei vapautettu tehtävästään

16.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:32
Perintökaari – Pesänselvitys – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Testamentti

Pesänselvitystä ja perintökaaren 3 luvun mukaista pesänjakoa toimittanut
pesänselvittäjä ja -jakaja oli löytänyt kuolinpesän asunnosta
perittävän ja tämän puolison keskinäisen testamentin, jossa oli
toissijaismääräys. Toimitusmies katsoi, että testamentin saajiksi
tulivat jälkeen eläneen sukulaiset ja antoi testamentin tiedoksi ensiksi
kuolleen perillisille. Kysymys siitä, oliko toimitusmies tämän vuoksi
sopimattomana vapautettava tehtävistään.

KKO:2013:32

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments