Generic filters
Exact matches only
30.11.2023 Oikeusuutiset

KHO: Taloyhtiön hakemus tupakointikiellon määräämisestä kaikkiin sen huoneistoihin oli hyväksyttävä

KHO:2023:111 Tupakointikielto – Tupakointikiellon kohdistaminen kerrostalon asuinhuoneistojen asuintiloihin – Kerrostalon rakenteista saatu selvitys – Rakenteiden korjaamisen arvioidut kustannukset – Asuintilojen haltijoille varattu tilaisuus ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillä – Tupakkalain tavoite Asunto Oy omisti neljä vuonna 1957 rakennettua kerrostaloa, joissa oli yhteensä 149 asuntoa. Asunto Oy oli tehnyt kunnan tupakkalaissa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kho-taloyhtion-hakemus-tupakointikiellon-maaraamisesta-kaikkiin-sen-huoneistoihin-oli-hyvaksyttava/
23.6.2022 Oikeusuutiset

Sähkösavukkeissa käytettävät makunesteet eivät kuulu alennetun ALV-kannan piiriin

KHO:2022:78 Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Makuneste – Sähkötupakointi – Verotuksen neutraalisuuden periaate A Oy:n liiketoiminta muodostui pääasiassa sähkösavukkeiden, aromitiivisteiden (makunesteet), akkujen ja muiden sähkötupakointiin liittyvien tarvikkeiden myynnistä kuluttaja-asiakkaille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:n myymiin makunesteisiin sovellettava arvonlisäverolain 85 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua elintarvikkeille…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/sahkosavukkeissa-kaytettavat-makunesteet-eivat-kuulu-alennetun-alv-kannan-piiriin/
2.2.2022 Oikeusuutiset

Eduskunnalle vielä tällä vaalikaudella annettavien lakiesitysten lista julkaistu

Valtioneuvosto on hyväksynyt lainsäädäntösuunnitelman alkaneelle vuodelle. Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka hallitus on suunnitellut annettaviksi eduskunnalle kullakin eduskunnan istuntokaudella. Hallituksen on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella eduskunnalle 166 hallituksen esitystä ja 8 selontekoa. Samalla hyväksyttiin alustavasti syysistuntokauden 2022 suunnitelma. Syysistuntokaudella oikeusministeri esittää eduskunanlle myös oikeudenhoidon selonteon Tässä otteita suunnitelmasta: Kevätistuntokaudelle…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/eduskunnalle-viela-talla-vaalikaudella-annettavien-lakiesitysten-lista-julkaistu/
23.11.2021 Oikeusuutiset

Asunto-osakeyhtiön asuntoon voitiin määrätä tupakointikielto, koska muut keinot savun leviämisen estämiseksi eivät olleet onnistuneet

KHO:2021:162 Tupakointikielto – Kiellon määrääminen – Asuinhuoneiston sisätila – Tupakansavun leviäminen muihin asuintiloihin – Korjaustoimet huoneistossa – Haitan pitkäaikaisuus – Tupakoitsijan henkilökohtaiset olosuhteet Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, voitiinko asuinhuoneiston sisätiloihin määrätä taloyhtiön hakemuksesta tupakkalain 79 §:n 2 momentissa tarkoitettu tupakointikielto. Asunto-osakeyhtiön mukaan talossa oli ollut pitkään jatkunut tupakansavuhaitta. Asunto-osakeyhtiö…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/asunto-osakeyhtion-asuntoon-voitiin-maarata-tupakointikielto-koska-muut-keinot-savun-leviamisen-estamiseksi-eivat-olleet-onnistuneet/
2.4.2021 Oikeusuutiset

Osakasta oli kuultava ennen kuin kunnan viranomainen asetti asunto-osakeyhtiön hakeman tupakointikiellon yhtiön tiloihin

KHO:2021:39 Tupakointikielto – Tupakkalaki – Tupakansavu – Asuntoyhteisö – Kuuleminen – Menettelyvirhe – Palauttaminen Kunnan viranomainen oli asunto-osakeyhtiön hakemuksesta päätöksellään 17.10.2018 määrännyt tupakkalain 79 §:n nojalla tupakointikiellon asunto-osakeyhtiön kaikille huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille. Yhtiön suorittamassa tupakkalain 79 §:n mukaisessa kuulemisessa huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja oli vastustanut tupakointikieltoa koskevan hakemuksen tekemistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/osakasta-oli-kuultava-ennen-kun-kunnan-viranomainen-asetti-asunto-osakeyhtion-hakeman-tupakointikiellon-yhtion-tiloihin/
6.11.2019 Oikeusuutiset

AOA:n päätös tupakointikiellosta vankilassa

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen (AOA) mukaan tupakointikielloista vankilassa tulee säätää nykyistä täsmällisemmin. Epäselvää sääntelyä olisi korjattava pikaisesti, koska vankiloissa työskentelevien henkilöiden ja tupakoimattomien vankien terveys tulee turvata. Toista sataa vankia kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että vankien tupakointi selleissä oli kielletty ja että vangit voivat tupakoida vain silloin, kun heidät kolme kertaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/aoan-paatos-tupakointikiellosta-vankilassa/
24.4.2014 Oikeusuutiset

OM: Vankeuslakiin lukuisia täsmennyksiä

Tänään eduskunnalle annetun hallituksen esityksen tavoitteena on selventää muun muassa säännöksiä, jotka koskevat vangin yhteydenpitoa vankilan ulkopuolelle. Ns. tarkkailuhaalareiden käytöstä tulisi lakiin tarkat säännökset. Muutoksia tehtäisiin erityisesti tapaamisia, sähköistä viestintää ja muutoksenhakua koskeviin säännöksiin. Vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki ovat olleet voimassa seitsemän vuotta. Lakien soveltamisessa käytännön vankeinhoitotyöhön on tullut esiin useita…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/om-vankeuslakiin-lukuisia-tasmennyksia/
2.9.2013 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentin prioriteetit syyskaudelle 2013

Parlamentti päättää syksyllä monista asioista, jotka vaikuttavat EU:hun ja eurooppalaisiin tulevina vuosina, kuten pitkän aikavälin budjetista, pankkiuudistuksesta, tietosuojasta ja tilapäisten työntekijöiden paremmasta suojasta Parlamentti äänestää EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta sopimuksesta syksyllä. Päätös vaikuttaa myös EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseen. Syyskuun täysistunnossa komission puheenjohtaja José Manuel Barroso puhuu unionin tilasta sekä esittelee…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/euroopan-parlamentin-prioriteetit-syyskaudelle-2013/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin

Kouvolan kaupunki ylitti toimivaltansa Kouvolan kaupunginhallituksen määräämä nuuskan käyttökielto kaupungin työpaikoilla ei perustu tupakkalakiin, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan päätöksessä. Kaupunginhallitus on kiellon antaessaan ylittänyt toimivaltansa. Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2011 Savuton Kouvola -toimintaohjelman. Sen mukaan henkilöstön tupakointi ja nuuskan käyttö kiellettiin työaikana lukuun ottamatta virka- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/apulaisoikeusasiamies-nuuskan-kayttokielto-tyopaikoilla-ei-perustunut-lakiin/
17.4.2013 Oikeusuutiset

Tupakointi juopuneena vuoteessa johti korvausvelvollisuuteen (regressi) tulipalosta aiheutuneen vahingon korvanneelle vakuutusyhtiölle

KouHO:2013:1 Vahingonkorvaus Vakuutussopimus – Takautumisoikeus Tuottamus H:n syyksi on luettu yleisvaaran tuottamus. Kysymys siitä, onko vakuutusyhtiöllä oikeus vaatia vakuutetuille suorittamansa korvausmäärät häneltä takaisin. H on ottanut vuoteessa tupakoidessaan vallinneissa olosuhteissa tietoisen riskin vahingon aiheutumisesta ja rikkonut yleistä huolellisuusvelvoitetta niin vakavalla tavalla, että kysymyksessä on törkeä huolimattomuus. Vakuutusyhtiölle on siten siirtynyt…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tupakointi-juopuneena-vuoteessa-johti-korvausvelvollisuuteen-regressi-tulipalosta-aiheutuneen-vahingon-korvanneelle-vakuutusyhtiolle/