Apulaisoikeusasiamies: Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin

6.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kouvolan kaupunki ylitti toimivaltansa

Kouvolan kaupunginhallituksen määräämä
nuuskan käyttökielto kaupungin työpaikoilla ei perustu tupakkalakiin,
toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan päätöksessä. Kaupunginhallitus on kiellon antaessaan ylittänyt toimivaltansa.


Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi
joulukuussa 2011 Savuton Kouvola -toimintaohjelman. Sen mukaan
henkilöstön tupakointi ja nuuskan käyttö kiellettiin työaikana lukuun
ottamatta virka- ja työehtosopimuksen mukaisia ruoka- ja kahvitaukoja.
Työntekijät eivät saaneet nuuskata esimerkiksi omissa työhuoneissaan.

Oikeusasiamiehelle antamassaan
selvityksessä kaupunki perusteli kieltoa kuntatyön luonteella. Kunnan
työntekijät toimivat esimerkkinä lapsille ja nuorille, eivätkä hoito-
tai asiakaspalvelutehtävissä olevat voi käyttää nuuskaa työaikana.


Nuuskan käyttö on lain mukaan tupakointia


Sakslin toteaa, että tupakkalaissa nuuskan käyttö on kielletty niissä tiloissa, joissa tupakointi on lain nojalla kielletty.


Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi
oppilaitosten sisätilat ja ulkoalueet, virastojen yleisölle ja
asiakkaille varatut sisätilat sekä työpaikkojen yhteiset, yleiset ja
asiakkaille tarkoitetut sisätilat.


Tupakointikielto tulee ulottaa laissa
säädettyjä työtiloja laajemmalle vain silloin, kun kiellon perusteena on
muiden altistuminen tupakansavulle.


Tupakoinnin kieltojen tulee perustua lakiin


Tupakoinnin kieltojen tulee perustua
lakiin, huomauttaa Sakslin. Kunnan tulee julkiseen valtaan kuuluvana
tahona tarkoin noudattaa lakia kaikessa julkisessa toiminnassaan.


Kun Kouvolan kaupunginhallitus oli
kieltänyt nuuskan käytön työyhteisön työtiloissa laajemmin kuin mitä
tupakkalaissa säädetään, Sakslin katsoo kaupunginhallituksen ylittäneen
toimivaltansa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments