Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.12.2019 Oikeusuutiset

EUT: Airbnb on ”tietoyhteiskunnan palvelu”

Unionin tuomioistuimen suuri jaosto katsoo tuomiossaan 19.12.2019, Airbnb Ireland (C-390/18), että välityspalvelua, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sähköisen alustan avulla, korvausta vastaan, mahdollisia vuokralaisia ja lyhytaikaista majoituspalvelua tarjoavia ammattimaisia tai ei-ammattimaisia vuokranantajia ja jonka yhteydessä tarjotaan joitakin tämän välityspalvelun liitännäisiä palveluita, on pidettävä ”tietoyhteiskunnan palveluna”, joka kuuluu direktiivin 2000/311 soveltamisalaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eut-airbnb-on-tietoyhteiskunnan-palvelu/
10.4.2018 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio Uberia koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuljetusalan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 98/34/EY – Tietoyhteiskunnan palvelut – Tietoyhteiskunnan palveluja koskeva määräys – Käsite – Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden välille – Rangaistusseuraamukset Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt …

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-uberia-koskevassa-asiassa/
20.12.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio: Uber on kuljetuspalvelu, eikä pelkkä välityspalvelu

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 56 artikla – SEUT 58 artiklan 1 kohta – Kuljetusalan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut sisämarkkinoilla – Direktiivi 2000/31/EY – Direktiivi 98/34/EY – Tietoyhteiskunnan palvelut – Välityspalvelu, jolla voidaan älypuhelimen sovelluksen avulla luoda korvausta vastaan yhteys omia ajoneuvojaan käyttävien ei-ammattimaisten kuljettajien ja kaupunginsisäisiä kuljetuksia haluavien henkilöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/euroopan-unionin-tuomioistuimen-tuomio-uber-on-kuljetuspalvelu-eika-pelkka-valityspalvelu/
6.7.2015 Oikeusuutiset

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Viestintäpalveluiden kuluttajansuoja paranee 1.7.2015

Tietoyhteiskuntakaari, johon on koottu keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset, tuli pääosin voimaan vuoden 2015 alussa. Kuluttajansuojaa koskevat muutokset tulivat kuitenkin voimaan 1.7.2015 Näistä muutoksista tärkeimpien joukossa on teleyrityksen ja myyjän tai palveluntarjoajan yhteisvastuuta koskeva säännös. Tietoyhteiskuntakaaren tavoitteena on varmistaa, että kansalaisille on tarjolla koko maassa kohtuullisin…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/kilpailu-ja-kuluttajavirasto-viestintapalveluiden-kuluttajansuoja-paranee-1-7-2015/
13.12.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus hakukoneiden kaupallisista tarjoajista

Ennakkoratkaisupyyntö – Lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 98/34/EY – Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely – Jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoittaa Euroopan komissiolle kaikista teknistä määräystä koskevista ehdotuksista – Määräyksiä, jotka voidaan luokitella teknisiksi määräyksiksi ja joita ei ole ilmoitettu komissiolle, ei voida soveltaa – Kansallinen säännös,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-hakukoneiden-kaupallisista-tarjoajista/
5.12.2018 Oikeusuutiset

Uusi tietosuojalaki voimaan vuoden 2019 alusta

Lailla täydennetään EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tietosuojalaki ei muodosta itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovelletaan rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa, jonka soveltaminen alkoi toukokuussa 2018. EU:n tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Uudella tietosuojalailla säädetään tietyissä kysymyksissä poikkeuksia ja täsmennyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/uusi-tietosuojalaki-voimaan-vuoden-2019-alusta/
24.5.2018 Oikeusuutiset

EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25.5. alkaen

Omat tietonsa saa rekisterin pitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietojen korjaamiselle tulee määräaika. EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/eun-tietosuoja-asetus-tuo-uusia-oikeuksia-omiin-henkilotietoihin-25-5-alkaen/
18.5.2018 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutetun toimisto: EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia oikeuksia omiin henkilötietoihin 25. toukokuuta alkaen

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen. Tietosuojauudistus koskee kaikkia…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tietosuojavaltuutetun-toimisto-eun-tietosuoja-asetus-tuo-uusia-oikeuksia-omiin-henkilotietoihin-25-toukokuuta-alkaen/
4.3.2018 Oikeusuutiset

Hallitus esittää uuden tietosuojalain säätämistä

Tietosuojalaki täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta Ehdotettu tietosuojalaki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain EU:n tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetus koskee lähtökohtaisesti kaikenlaista henkilötietojen käsittelyä. Se sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. EU:n tietosuoja-asetus tulee sellaisenaan sovellettavaksi jäsenvaltioissa, mutta se jättää kuitenkin mahdollisuuden säätää tietyissä kysymyksissä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/hallitus-esittaa-uuden-tietosuojalain-saatamista/
4.7.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Uberin tarjoamista palveluista

Ennakkoratkaisupyyntö – Tekninen määräys – Käsite – Ilmoittamisvelvollisuus – Seuraamus – Yksityisiä vastaan ei voida vedota – Järjestelmä, jolla asiakkaita saatetaan yhteen sellaisten kuljettajien kanssa, jotka eivät ole ammattikuljettajia – UberPop‑sovellus – Direktiivi 2006/123/EY – Soveltamisala – Sen ulkopuolelle jääminen kuljetusalan palveluna Käsiteltävä asia on toinen, jossa unionin tuomioistuin pohtii…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-uberin-tarjoamista-palveluista/