Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.10.2019 Oikeusuutiset

Evästeiden tallentaminen edellyttää internetkäyttäjien aktiivista suostumusta

Valmiiksi rastitettu ruutu ei siten ole riittävä. Saksan kuluttajaneuvontajärjestöjen keskusjärjestö riitautti saksalaisissa tuomioistuimissa sen, että Planet49-niminen saksalainen yhtiö käytti verkossa mainostarkoituksessa järjestettyjen arvontojen yhteydessä valmiiksi rastitettua ruutua, jolla internetkäyttäjät, jotka halusivat osallistua arvontoihin, ilmaisivat suostumuksensa evästeiden1 tallentamiseen. Kyseisillä evästeillä oli tarkoitus kerätä tietoja Planet49:n yhteistyökumppaneiden tuotteiden mainostarkoituksessa. Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/evasteiden-tallentaminen-edellyttaa-internetkayttajien-aktiivista-suostumusta/
27.1.2023 Tiedotteet

Kansalaisilta on evätty pääsy omiin oikeustietoihinsa

Suomea pidetään kansainvälisestikin digitalisaation kärkimaana, mutta oikeudenhoidossa väite ei päde. Kansalaisella ei ole käytännössä mahdollisuutta asioida sähköisesti oikeudellisissa asioissa tai nähdä oman asiansa etenemistä oikeudenhoidon digitaalisissa järjestelmissä. Suomeen tulisi perustaa ”Oikeudenhoidon Omakanta”, jonne jokaisella olisi pääsy. Asianajajaliitto on vakavasti huolissaan oikeudenhoidon digitalisaation hitaudesta. Suomalainen oikeudenhoito on tunnetusti jo nyt jonoutunut,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/kansalaisilta-on-evatty-paasy-omiin-oikeustietoihinsa/
28.11.2022 Oikeusuutiset

HelHO: Anom-puhelinten viestit on hankittu Suomen lain vastaisesti – hyödyntämiskiellolle ei kuitenkaan perustetta

Hel­HO:2022:4 Todistelu – Hyödyntämiskielto Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi (FBI) oli toteuttanut peiteoperaation, jossa niin kutsuttujen Anom-puhelimien välinen Suomessa tapahtunut viestiliikenne oli käyttäjien tietämättä tallentunut FBI:n palvelimelle. Kysymys siitä, voitiinko tällä tavalla hankittua viestintää hyödyntää todisteena rikosasiassa. Käsillä olevassa asiassa on ollut kysymys esitutkinnasta, jossa on tutkittu kannabiksen maahantuontia Espanjasta Suomeen. A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/helho-anom-puhelinten-viestit-on-hankittu-suomen-lain-vastaisesti-hyodyntamiskiellolle-ei-kuitenkaan-perustetta/
29.4.2022 Lausunnot

Lausunto rikosprosessin tehostamisesta

Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyn nopeuttaminen a) Esitutkinnan toimittamista sekä syyteharkintaa ja syytteen nostamista kiireellisesti koskevat ehdotukset sekä pääkäsittelyn pitämistä määräajassa koskeva ehdotus asianomistajan ollessa alle 18-vuotias (ETL 3:11, ROL 1:8a ja ROL 5:13) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) pitää ehdotusta kannatettavana. Tällä hetkellä nimenomaan lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittelyssä on viiveitä ja esimerkiksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/lausunto-rikosprosessin-tehostamisesta/
21.4.2022

Podcast: Muistin varassa

Mitä me oletamme, että ihminen muistaa? Onko kukaan meistä neutraali? Tässä jaksossa vieraana on oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman ja jakson teemana on muisti. Keskustelemme muistin toiminnasta, sen merkityksestä ja roolista oikeusprosesseissa ja muun muassa siitä, miten riita-asioiden sovittelussa on paljon samaa kuin pariterapiassa. Korkman katsoo oikeuspsykologin silmin rohkeasti tulevaisuuteen ja…

https://asianajajaliitto.fi/podcast/muistin-varassa/
25.3.2022 Oikeusuutiset

Tekijänoikeusdirektiivin mukaista yksityistä kopiointia koskevaa poikkeusta sovelletaan tekijänoikeuksilla suojatun teoksen kappaleen tallentamiseen pilveen yksityisiin tarkoituksiin

Tuomio asiassa C-433/20 Austro-Mechana Austro-Mechana on tekijänoikeuksien yhteishallinnointiyhteisö, joka hallinnoi yksityistä kopiointia koskevan poikkeuksen nojalla maksettavaa korvausta koskevia lakisääteisiä oikeuksia. Se vaati Handelsgericht Wienissä (Wienin kauppatuomioistuin, Itävalta) tämän korvauksen maksamista Strato AG:ltä, joka on pilvitallennuspalvelun tarjoaja. Kyseinen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen sillä perusteella, ettei Strato tarjonnut asiakkailleen tallennusvälineitä vaan tallennuspalvelua verkossa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tekijanoikeusdirektiivin-mukaista-yksityista-kopiointia-koskevaa-poikkeusta-sovelletaan-tekijanoikeuksilla-suojatun-teoksen-kappaleen-tallentamiseen-pilveen-yksityisiin-tarkoituksiin/
28.11.2021 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin salaa tallentanut voitiin tuomita myös jälkikäteen järjestyssakkoon – päätös tehtävä siinä kokoonpanossa, jossa pääasia ratkaistiin

Hel­HO:2021:12 Järjestyssakko – oikeudenkäynnin luvaton tallentaminen Järjestyssakko voitiin määrätä henkilölle, joka oli tallentanut oikeudenkäynnin salaa vastoin puheenjohtajan istunnon aluksi antamaa tallentamista koskevaa määräystä, vaikka tallentaminen oli tullut käräjäoikeuden tietoon vasta istunnon päättymisen jälkeen. Hel­HO:2021:12

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/oikeudenkaynnin-salaa-tallentanut-voitiin-tuomita-myos-jalkikateen-jarjestyssakkoon-paatos-tehtava-siina-kokoonpanossa-jossa-paaasia-ratkaistiin/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
5.9.2019 Lausunnot

Lausunto RISEn ja poliisin yhteistyöstä vankeusaikaisen rikollisuuden estämisessä ja laitosturvallisuuden ylläpitämisessä

Dnro 29/2019 Lausuntopyyntönne VN/268/2018, 5.7.2019 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN JA POLIISIN YHTEISTYÖ VANKEUSAIKAISEN RIKOLLISUUDEN ESTÄMISESSÄ JA LAITOSTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISESSÄ 1. Yleistä Asianajajaliitto pitää uudistusehdotuksia lähtökohtaisesti tärkeinä. Mietinnössä on kuitenkin useampi perusoikeusherkkä kohta, eikä lakiesityksiä voida sellaisinaan kannattaa vaan esityksiä tulee vielä jatkovalmistella, jotta perusoikeudet, ennen kaikkea yksityisyyden suoja, tulevat riittävällä tasolla huomioiduiksi. Asianajajaliitto toteaa,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/lausunto-risen-ja-poliisin-yhteistyosta-vankeusaikaisen-rikollisuuden-estamisessa-ja-laitosturvallisuuden-yllapitamisessa/
27.9.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tietosuojaa koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivin 95/46/EY soveltamisala – Videotallenteen, jossa poliisit hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaaminen ja julkaiseminen internetsivustoilla – Henkilötietojen käsittely ja ilmaisuvapaus – Direktiivin 95/46/EY 9 artikla Tämä Augstākā tiesan (ylin tuomioistuin, Latvia) ennakkoratkaisupyyntö koskee videotallenteen, jossa poliisit hoitavat tehtäviään poliisiasemalla, kuvaamista ja julkaisemista internetsivustoilla. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää ohjeita yksilöiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tietosuojaa-koskevassa-asiassa/