Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.11.2022 Oikeusuutiset

EUT: Tuomioistuimen tutkittava ulkomaalaisen säilöönoton lainmukaisuus kaikilta osin omasta aloitteestaan

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-704/20 ja C-39/21 | Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Kansallinen tuomioistuin on velvollinen tutkimaan omasta aloitteestaan,onko maassa laittomasti oleskelevaan ulkomaalaiseen tai turvapaikanhakijaan kohdistettu säilöönottotoimenpide lainmukainen Unionin oikeudesta1 seuraa, että säilöönotto- tai säilössäpitotoimenpiteen kohdistaminen kansainvälistä suojelua hakeneeseen tai jäsenvaltion alueella laittomasti oleskelevaan ulkomaalaiseen edellyttää lukuisten laillisuusedellytysten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/eut-tuomioistuimen-tutkittava-ulkomaalaisen-sailoonoton-lainmukaisuus-kaikilta-osin-omasta-aloitteestaan/
21.4.2022 Oikeusuutiset

Suhteellisuusperiaatetta ei voitu pitää perusteena kieltäytyä luovuttamisesta toiseen EU-jäsenvaltioon

KKO:2022:29 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Suhteellisuusperiaate – Säilöön ottaminen – Tuomioistuimen toimivalta Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimuksen A:n luovuttamisesta Puolaan syytetoimenpiteitä varten ja kumonnut A:lle määrätyn matkustuskiellon lausumatta syyttäjän vaatimuksesta A:n pitämisestä säilössä, kunnes päätös on tullut lainvoimaiseksi. Käräjäoikeus oli katsonut luovuttamisen kokonaisuutena arvioiden suhteellisuusperiaatteen vastaiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/suhteellisuusperiaatetta-ei-voitu-pitaa-perusteena-kieltaytya-luovuttamisesta-toiseen-eu-jasenvaltioon/
2.9.2021 Oikeusuutiset

KKO: Käräjäoikeuden tulee perustella miksi tehostettu matkustuskielto ei tule kyseeseen lievempänä pakkokeinona

KKO:2021:62 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Säilössä pitäminen – Pakkokeino – Tehostettu matkustuskielto   A:ta oli vaadittu eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla luovutettavaksi Belgiaan syytetoimenpiteitä varten. Käräjäoikeus oli ennen luovuttamisasian käsittelyä määrännyt säilöön otetun A:n pidettäväksi edelleen säilössä luovuttamispyynnön täytäntöönpanon turvaamiseksi. Kysymys siitä, olisiko A tullut määrätä säilössä pitämisen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/kko-karajaoikeuden-tulee-perustella-miksi-tehostettu-matkustuskielto-ei-tule-kyseeseen-lievempana-pakkokeinona/
29.6.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimelta kaksi EU-kansalaisen maastapoistamiseen liittyvää ennakkoratkaisua

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-719/19 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Tiedotteet:  C-719/19 Suomeksi , C-719/19 Ruotsiksi Euroopan kansalaisuus – Unionin kansalainen, josta on tehty karkottamispäätös, voi saada uuden oleskeluoikeuden vastaanottavan jäsenvaltion alueella vasta päätettyään oleskelunsa tällä alueella tosiasiallisesti ja aidosti   Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-718/19 Ordre des barreaux francophones ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/eu-tuomioistuimlta-kaksi-eu-kansalaisen-maastapoistamista-koskevaa-ennakkoratkaisua/
3.7.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Turvapaikanhakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy paikkoja.

Kansainvälisen suojelun hakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy humanitäärisin perustein myönnettäviä paikkoja. Unionin tuomioistuin totesi näin ollen, että VL:n säilöönoton edellytyksistä säädettiin menettelydirektiivin 26 artiklan 1 kohdassa ja vastaanottodirektiivin 8 artiklan 1 kohdassa siitä päivästä lähtien, kun hän teki kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Näistä kahdesta säännöksestä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eu-tuomioistuin-turvapaikanhakijan-sailoonottoa-ei-voida-oikeuttaa-silla-etta-vastaanottokeskuksesta-ei-loydy-paikkoja/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin-2/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin/
10.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntien videoyhteydet vähensivät poliisin kuljetuksia

Ulkomaalaisia ei tarvitse enää kuljettaa säilöönotto-oikeudenkäynteihin. Poliisin työ on vähentynyt, koska ulkomaalaisten säilöönottoa ja säilöönoton jatkamista koskevia oikeudenkäyntejä on elokuun alusta alkaen tehty videoyhteyden välityksellä. – Tämä on tervetullut uudistus, sanoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Kari Hyyryläinen. Nyt oikeudenkäyteihin osallistuvia ulkomaalaisa ei tarvitse enää kuljettaa käräjäoikeuden istuntoihin. Hyyryläisen mukaan uudistus säästää…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeudenkayntien-videoyhteydet-vahensivat-poliisin-kuljetuksia/
29.6.2015 Oikeusuutiset

SM: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset voimaan

Valtioneuvosto esitti 25. kesäkuuta ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutosten vahvistamista. Tasavallan presidentin on vahvisti lait 26. kesäkuuta. Lait tulevat voimaan 1.7.2015. Ulkomaalaislakia muutetaan niin, että ilman huoltajaa maassa olevien turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään, ja lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä täsmennetään. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa olevaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/sm-ulkomaalaisten-sailoonottoa-koskevat-lakimuutokset-voimaan/
27.2.2015 Oikeusuutiset

SM: Ulkomaalaisten säilöönotolle valmistellaan vaihtoehtoja

Sisäministeriössä valmistellaan esitystä uusien säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotosta. Tavoitteena on vähentää erityisesti alaikäisten, perheellisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten säilöönottoa. Hankkeessa selvitetään asuinpaikkaa koskevia velvoitteita ja sähköistä valvontaa säilöönoton vaihtoehtoina Nyt asetettu hanke perustuu joulukuussa 2014 valmistuneeseen selvitykseen säilöönoton vaihtoehdoista. Säilöönotto on yksi ulkomaalaislain mukaisista turvaamistoimista, joiden tarkoituksena on helpottaa…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/sm-ulkomaalaisten-sailoonotolle-valmistellaan-vaihtoehtoja/