EU-tuomioistuin: Turvapaikanhakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy paikkoja.

3.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kansainvälisen suojelun hakijan säilöönottoa ei voida oikeuttaa sillä, että vastaanottokeskuksesta ei löydy humanitäärisin perustein myönnettäviä paikkoja.

Unionin tuomioistuin totesi näin ollen, että VL:n säilöönoton edellytyksistä säädettiin menettelydirektiivin 26 artiklan 1 kohdassa ja vastaanottodirektiivin 8 artiklan 1 kohdassa siitä päivästä lähtien, kun hän teki kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa. Näistä kahdesta säännöksestä seuraa yhdessä luettuina, että jäsenvaltiot eivät saa ottaa henkilöä säilöön ainoastaan sen vuoksi, että hän on kansainvälisen suojelun hakija, ja että säilöönoton perusteiden ja olosuhteiden sekä säilöönotetuille hakijoille tarjolla olevien takeiden on oltava vastaanottodirektiivin mukaisia. Koska vastaanottodirektiivin 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa luetellaan tyhjentävästi ne eri perusteet, joilla säilöönotto voidaan oikeuttaa, ja koska se, että kansainvälisen suojelun hakijalle ei ole mahdollista löytää humanitäärisin perustein myönnettävää paikkaa vastaanottokeskuksesta, ei vastaa yhtäkään kyseisessä säännöksessä mainituista kuudesta säilöönottoperusteesta, VL:n säilöönotto oli nyt käsiteltävässä asiassa vastaanottodirektiivin vaatimusten vastainen.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments