Korkein oikeus pyyttää EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua ulkomaalaisen säilöönottoajan enimmäiskestosta

27.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua paluudirektiivin tulkinnasta ulkomaalaisen säilöönottoa koskevassa asiassa.

Muutoksenhakija on otettu säilöön paluudirektiivissä tarkoitettua maastapoistamista varten. Säilössäpitojaksoja on ollut peräkkäin neljä (ensimmäinen 10.9.2022–23.11.2022, toinen 5.12.2022–15.3.2023, kolmas 11.9.2023–18.1.2024 ja neljäs 7.2.2024–meneillään). Korkeimmassa oikeudessa on kysymys kolmannen, jo päättyneen säilössäpitojakson lainmukaisuudesta. Korkein oikeus ei voi kolmannen säilössäpitojakson lainmukaisuutta jälkikäteen arvioidessaan määrätä A:ta vapautettavaksi. Vastauksilla esitettäviin ennakkoratkaisukysymyksiin määrittyy kuitenkin A:n vapaudenmenetyksen enimmäiskeston laskennan kannalta merkityksellisesti se, onko sanotut säilössäpitojaksot laskettava yhteen. Jos näin on, A:n säilössäpitämiselle ei ole sen enimmäisajan keväällä 2024 täyttyessä paluudirektiivin mukaista oikeudellista perustetta.

Ennakkoratkaisupyyntö 27.2.2024

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments