Suhteellisuusperiaatetta ei voitu pitää perusteena kieltäytyä luovuttamisesta toiseen EU-jäsenvaltioon

21.4.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:29 Eurooppalainen pidätysmääräys – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen – Suhteellisuusperiaate – Säilöön ottaminen – Tuomioistuimen toimivalta

Käräjäoikeus oli hylännyt syyttäjän vaatimuksen A:n luovuttamisesta Puolaan syytetoimenpiteitä varten ja kumonnut A:lle määrätyn matkustuskiellon lausumatta syyttäjän vaatimuksesta A:n pitämisestä säilössä, kunnes päätös on tullut lainvoimaiseksi. Käräjäoikeus oli katsonut luovuttamisen kokonaisuutena arvioiden suhteellisuusperiaatteen vastaiseksi.

Korkein oikeus katsoi päätöksestä tarkemmin ilmenevillä perusteilla, että suhteellisuusperiaatetta ei voitu pitää perusteena luovuttamisesta kieltäytymiselle. Korkein oikeus määräsi A:n luovutettavaksi Puolaan syytetoimenpiteitä varten. Korkeimmalla oikeudella oli EU-luovuttamislain nojalla toimivalta tutkia syyttäjän valituksessaan esittämä säilöön ottamista koskeva vaatimus ja A määrättiin säilöön otettavaksi luovuttamisen täytäntöönpanon turvaamiseksi.

KKO:2022:29

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments