Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.10.2023 Oikeusuutiset

Toisessa EU-maassa annetusta aiemmasta rikostuomiosta oli esitetty riittävä selvitys – rangaistus oli huomioitava uutta rangaistusta tuomittaessa

KKO:2023:74 Rangaistuksen määrääminen – Vieraassa valtiossa annetun tuomion huomioon ottaminen Rikosasian vastaaja oli esittänyt käräjäoikeudelle ja hovioikeudelle jäljennöksen häntä koskevasta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetusta rikostuomiosta ja vaatinut, että tuomio otetaan uutta rangaistusta määrättäessä huomioon rikoslain 7 luvun 6 ja 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Käräjäoikeus ja hovioikeus eivät olleet ottaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/toisessa-eu-maassa-annetusta-aiemmasta-rikostuomiosta-oli-esitetty-riittava-selvitys-rangaistus-oli-huomioitava-uutta-rangaistusta-tuomittaessa/
28.9.2020 Oikeusuutiset

Muissakin EU-maissa annetut tuomiot otetaan huomioon kun harkitaan ehdollista vankeusrangaistusta

KKO:2020:69 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta Rangaistuslajin valinnassa ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä tekijän aikaisempana rikollisuutena otettiin huomioon eurooppalaisesta rikosrekisteriotteesta ilmenevät aikaisemmat muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa annetut tuomiot. KKO:2020:69  

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/muissakin-eu-maissa-annetut-tuomiot-otetaan-huomioon-kun-harkitaan-ehdollista-vankeusrangaistusta/
8.9.2017 Oikeusuutiset

Rikosrekisteritietojen vaihtoa halutaan laajentaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin

Komission ehdotuksen mukaan EU-valtiot ryhtyisivät vaihtamaan tietoja tehokkaammin EU:n ulkopuolisten kansalaisten jäsenvaltioissa saamista rikostuomioista. EU aikoo tehostaa jäsenvaltioiden yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihtamisessa. Tätä varten luotaisiin keskitetty tietojärjestelmä. Valtioneuvosto lähetti ehdotuksen eduskunnalle. Voimassa olevassa järjestelmässä rikosrekisteritietojen vaihto EU:n jäsenvaltioiden välillä on tehokasta vain EU:n kansalaisten osalta. Tarkoituksena on täydentää rikosrekisteritietojen vaihtoa siten,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/rikosrekisteritietojen-vaihtoa-halutaan-laajentaa-eun-ulkopuolisten-maiden-kansalaisiin/
23.2.2024 Oikeusuutiset

Taksinkuljettajan ajolupa voidaan peruuttaa vain laissa mainittujen rikosten tai vastaavien ulkomailla tuomittujen rikosten perusteella

KHO:2024:21 Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen – Rikoksiin syyllistyminen – Muu kuin liikenteen palveluista annetussa laissa nimenomaisesti mainittu rikos Poliisilaitos oli peruuttanut A:n taksinkuljettajan ajoluvan, kun hänet oli tuomittu käräjäoikeudessa törkeästä kirjanpitorikoksesta ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittamisesta. Törkeä kirjanpitorikos ja luvattoman ammattimaisen liikenteen harjoittaminen eivät olleet liikenteen palveluista annetun lain 25 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/taksinkuljettajan-ajolupa-voidaan-peruuttaa-vain-laissa-mainittujen-rikosten-tai-vastaavien-ulkomailla-tuomittujen-rikosten-perusteella/
15.3.2023 Lausunnot

Lausunto julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriö Dnro L2023-04 Lausuntopyyntönne: VN/18255/2021, 19.01.2023 JULKISYHTEISÖN VAHINGONKORVAUSVASTUUTA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄMIETINTÖ Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa: Ehdotusta koskevat yleiset huomiot Asianajajaliitto suhtautuu erittäin lämpimästi julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Vahingonkorvauslain osalta mietintö on hyvin pitkälti Asianajajaliiton kannattama. Sen vuoksi tässä lausunnossa keskitytään niihin seikkoihin, jotka…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-julkisyhteison-vahingonkorvausvastuuta-koskevan-lainsaadannon-uudistamista-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
24.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Terrorismi: tiukemmat EU-säännöt kotitekoisia pommeja vastaan

Euroopan parlamentin hyväksymien sääntöjen myötä kotitekoisiin räjähteisiin on jatkossa entistä vaikeampi saada hankittua ainesosia EU:ssa on ryhdytty lukuisiin toimiin terrori-iskujen ehkäisemiseksi. Parlamentti hyväksyi huhtikuussa 2019 esityksen päivittää sääntöjä, jotka koskevat kotitekoisten pommien ainesosina käytettyjä kemikaaleja. Mikä muuttuu? Tällä hetkellä kemikaalien lupa- ja rekisteröintijärjestelmät vaihtelevat suuresti EU-maiden välillä. Uusi asetus luo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-parlamentti-terrorismi-tiukemmat-eu-saannot-kotitekoisia-pommeja-vastaan/
9.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Rikosrekisteritietojen vaihtaminen: EU hyväksyi ECRIS-järjestelmän uudistuksen

Eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) kuuluu nyt keskitetty tietokanta, johon on koottu tietoja kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioista (ns. ECRIS-TCN-järjestelmä) Neuvosto hyväksyi tänään virallisesti ECRIS-paketin, johon kuuluu asetus ja direktiivi. Lainsäätämisprosessi on nyt saatu päätökseen. Seuraavaksi asetus ja direktiivi allekirjoitetaan virallisesti ja julkaistaan sen jälkeen virallisessa lehdessä. Kuten asetuksessa todetaan,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-unionin-neuvosto-rikosrekisteritietojen-vaihtaminen-eu-hyvaksyi-ecris-jarjestelman-uudistuksen/
12.3.2019 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Rikollisuuden torjunta: EU:n ulkopuolisten kansalaisten rikosrekisteritietojen nopeampi vaihto koko EU: ssa

Euroopan parlamentin tänään hyväksymä uusi EU-tietokanta antaa EU-maille mahdollisuuden vaihtaa nopeammin muiden kuin EU:n kansalaisten rikosrekisteritietoja Nopeammasta tietojen jakamista, joka n  EU: n ulkopuolisista maista tulevien ihmisten aiempia  tuomioita on hyötyä syyttäjille, tuomareille ja poliisille. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/euroopan-parlamentti-rikollisuuden-torjunta-eun-ulkopuolisten-kansalaisten-rikosrekisteritietojen-nopeampi-vaihto-koko-eu-ssa/
13.2.2019 Oikeusuutiset

OM: Asiakirjojen hyväksymismenettelyä yksinkertaistetaan EU-maissa

Tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevaa EU:n asetusta aletaan soveltaa 16. helmikuuta 2019 Uudistuksella pyritään vähentämään esimerkiksi avioliitto- ja syntymätodistusten hyväksymiseen liittyviä muodollisuuksia ja kustannuksia. Uudistus merkitsee, että EU-maiden viranomaiset eivät enää jatkossa edellytä niin sanotun apostille-todistuksen esittämistä tiettyjen yleisten asiakirjojen yhteydessä, kun kyse on toisen EU-maan viranomaisen antamasta asiakirjasta. Apostille-todistuksella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/om-asiakirjojen-hyvaksymismenettelya-yksinkertaistetaan-eu-maissa/