Euroopan unionin neuvosto: Rikosrekisteritietojen vaihtaminen: EU hyväksyi ECRIS-järjestelmän uudistuksen

9.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) kuuluu nyt keskitetty tietokanta, johon on koottu tietoja kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioista (ns. ECRIS-TCN-järjestelmä)

Neuvosto hyväksyi tänään virallisesti ECRIS-paketin, johon kuuluu asetus
ja direktiivi. Lainsäätämisprosessi on nyt saatu päätökseen.

Seuraavaksi asetus
ja direktiivi allekirjoitetaan virallisesti ja julkaistaan sen jälkeen
virallisessa lehdessä.

Kuten asetuksessa todetaan, komissio
määrittää päivämäärän, jona ECRIS-TCN-järjestelmä otetaan käyttöön,
kunhan jäsenmaiden ja eu-LISAn alustavat valmistelut on saatu
päätökseen.

Lisätietoa