Generic filters
Exact matches only
23.6.2022 Oikeusuutiset

Kun hovioikeus lievensi ehdottoman vankeuden ehdolliseksi se saattoi samalla korottaa sitä, koska aiempaa vankeusrangaistusta ei otettu huomioon ehdollisen rangaistuksen mittaamisessa

KKO:2022:43 Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen – Reformatio in peius Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 60 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Rangaistusta alentavana käräjäoikeus oli ottanut huomioon A:lle aikaisemmin tuomitun ehdottoman vankeusrangaistuksen. A:n haettua muutosta hovioikeus oli määrännyt vankeusrangaistuksen ehdolliseksi. Hovioikeus oli katsonut, että asiassa ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kun-hovioikeus-lievensi-ehdottoman-vankeuden-ehdolliseksi-se-saattoi-samalla-korottaa-sita-koska-aiempaa-vankeusrangaistusta-ei-otettu-huomioon-ehdollisen-rangaistuksen-mittaamisessa/
20.4.2021 Oikeusuutiset

Syyttäjän valitettua vastaaja ei voinut vastavalituksessa vaatia vahingonkorvausvelvollisuuden kumoamista

KKO:2021:25 Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Vastavalitus A oli käräjäoikeudessa tuomittu törkeästä velallisen epärehellisyydestä vankeusrangaistukseen ja velvoitettu suorittamaan konkurssipesälle vahingonkorvausta. Syyttäjän valitettua hovioikeuteen A teki vastavalituksen, jossa hän vaati, että syyte hylätään ja hänet vapautetaan korvausvelvollisuudesta. Vastavalituksessa esitetty vaatimus vahingonkorvauksen muuttamisesta kohdistui konkurssipesään eikä alkuperäisen valituksen tehneeseen syyttäjään. Vastavalitus jätettiin tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/syyttajan-valitettua-vastaaja-ei-voinut-vastavalituksessa-vaatia-vahingonkorvausvelvollisuuden-kumoamista/
31.12.2020 Oikeusuutiset

Lainvoimainen käännytyksen kumoava hallinto-oikeuden päätös kumottiin kun ulkomaalainen valitti oleskeluluvasta KHO:een.

KHO:2020:165 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Yksilöllinen inhimillinen syy – Maasta poistaminen – Luvan epäämisen suhde maastapoistamispäätökseen – Käännyttämispäätöksen kumoaminen – Assosiaatiosopimus Muutoksenhakijat olivat hakeneet ulkomaalaislain 52 §:n mukaista yksilöllisestä inhimillisestä syystä myönnettävää oleskelulupaa Suomeen syntyneiden siteiden perusteella. Heillä oli ollut Suomessa pysyvät oleskeluluvat, jotka oli peruutettu vuonna 2013 sen jälkeen,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/lainvoimainen-kaannytyksen-kumoava-hallinto-oikeuden-paatos-kumottiin-kun-ulkomaalainen-valitti-oleskeluluvasta-khoeen/
28.8.2020 Oikeusuutiset

Kun asia palautettiin menettelyvirheen takia käräjäoikeuteen jäi yhden syytekohdan hylkääminen kuitenkin voimaan

VaaHO:2020:5 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Poissaolotuomio – Jutun palauttaminen – Osittainen lainvoima – Reformatio in peius Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta, liikennerikkomuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Vastaaja oli haastettu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että juttu voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja tällöin voidaan rangaistukseksi tuomita sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Esitutkinnassa…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/kun-asia-palautettiin-menettelyvirheen-takia-karajaoikeuteen-jai-yhden-syytekohdan-hylkaaminen-kuitenkin-voimaan/
4.5.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjän olisi tullut valittaa, jotta hovioikeuden rangaistuksen mittaamisvirhe olisi voitu korjata KKO:ssa

KKO:2016:29 Rangaistuksen määrääminen Rangaistuksen täytäntöönpano Yhdyskuntapalvelu Reformatio in peius Vastaaja oli tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon ja suorittanut käräjäoikeuden ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa tuomitseman yhdyskuntapalvelurangaistuksen. Hovioikeus oli määrännyt vankeusrangaistuksen ehdottomaksi. Täytäntöön pantua rangaistusta ei ollut vähennettävä rangaistusta määrättäessä tuomioistuimessa, vaan Rikosseuraamuslaitoksen oli vähennettävä se rangaistuksen täytäntöönpanossa. Kysymys myös reformatio in peius -kiellosta. KKO:2016:29

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/syyttajan-olisi-tullut-valittaa-jotta-hovioikeuden-rangaistuksen-mittaamisvirhe-olisi-voitu-korjata-kkossa/
26.6.2015 Oikeusuutiset

EIT: Kansallisen tuomioistuimen ensisijaisesti tulkittava reformatio in peius-kieltoa; KKO:n tulkinta perusteltu

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on päättänyt jättää tutkittavaksi ottamatta valituksen, jossa ns. Jippii-jutussa lopulta kokonaan syytteistä vapautetut johtajat väittivät, että Korkein oikeus olisi rikkonut reformatio in peius-kieltoa, kun se katsoi asiassa KKO 2011:109, että vastaajien ylimääräisen muutoksenhaun seurauksena palautettu juttu voitiin tutkia myös siltä osin, kun syytteet oli aikaisemmin lainvoimaisesti hylätty. EIT:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/eit-kansallisen-tuomioistuimen-ensisijaisesti-tulkittava-reformatio-in-peius-kieltoa-kkon-tulkinta-perusteltu/
16.5.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Oikeusvarmuuden periaate ja non reformatio in peius -periaate

Unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevan veron palauttaminen – Palautettavan määrän rajoittaminen kansallisen lainsäädännön muutoksen vuoksi Nyt käsiteltävä asia on jatkoa pitkälle sarjalle romanialaisia asioita, joissa on kyse moottoriajoneuvojen ympäristöveron yhteensopivuudesta SEUT 110 artiklan kanssa.(2) Esiin nousee erityisesti kysymys siitä, onko Romanian veroviranomaisilla oikeus pidättää uutena ympäristömaksu-nimisenä verona, jolla on sama…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-oikeusvarmuuden-periaate-ja-non-reformatio-in-peius-periaate/
12.5.2014 Oikeusuutiset

Jippii-juttu EIT:ssa hallituksen vastattavaksi

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on lähettänyt Jippii-jutussa tehdyn valituksen Suomen hallituksen vastattavaksi. EIT:ta kiinnosta reformatio in peius -kiellon soveltaminen tilanteessa, jossa vastaajien ylimääräisen muutoksenhaun johdosta puretun tuomion jälkeen hovioikeus tutki myös ne syytteet, jotka hovioikeus aiemmin oli hylännyt. Valitus EIT:een on tehty siinä vaiheessa, kun Korkein oikeus katsoi, ettei estettä myös…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/jippii-juttu-eitssa-hallituksen-vastattavaksi/