Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Oikeusvarmuuden periaate ja non reformatio in peius -periaate

16.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevan veron palauttaminen – Palautettavan määrän rajoittaminen kansallisen lainsäädännön muutoksen vuoksi

Nyt käsiteltävä asia on jatkoa pitkälle
sarjalle romanialaisia asioita, joissa on kyse moottoriajoneuvojen
ympäristöveron yhteensopivuudesta SEUT 110 artiklan kanssa.(2)
Esiin nousee erityisesti kysymys siitä, onko Romanian
veroviranomaisilla oikeus pidättää uutena ympäristömaksu-nimisenä
verona, jolla on sama luonne ja tavoite, määrä, joka oli kannettu
unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevana ympäristöverona.

Ratkaisuehdotus

Ehdotan siis, että unionin tuomioistuin vastaa Tribunalul Sibiun esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti: SEUT
110 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä ympäristömaksusta
annetun hallituksen kiireellisen asetuksen nro 9/2013 4 ja 12 §:llä
käyttöön otetun kansallisen moottoriajoneuvojen verotusjärjestelmän
kaltaiselle järjestelmälle.

Linkki asiaan C-331/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments